«Jeg har det bra men er sliten. Håret mitt har blitt helt hvitt i løpet av disse 18 årene» | Den norske Helsingforskomité