Påpeker mindre avvik i stortingsvalget | Den norske Helsingforskomité