| Den norske Helsingforskomité

From rainbow to revolution

LGBTI makes waves:

From rainbow to revolution

Decades of experience in getting things done has brought LGBTI activists in the frontline in national revolutions.

Read more about From rainbow to revolution
Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated

Macedonia:

Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated

The Norwegian Helsinki Committee expresses concern about increased political tension in Macedonia after protesters forced their way into the Parliament in Skopje Thursday 27 April.

Read more about Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated
Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

Macedonia:

Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

The Norwegian Helsinki Committee(NHC), The Norwegian LGBT Organization (LLH) and Amnesty International Norway expressed concern for the situation for LGBTI persons in Macedonia in a letter sent to Nikola Gruevski, Prime Minister of Macedonia, 6 November 2014.

Read more about Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

(18/11-2002) På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Nå er valgobservasjonsrapporten klar, skrevet av Helsingforskomiteen i Makedonia.

Read more about Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

(23/04-2003) I 2001 truet væpnet konflikt i deler av Makedonia med å føre landet inn i en fullskala borger- krig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av staten undertegnet 13 august 2001. Helsingforskomiteens rapport gir en oversikt over utviklingen i landet etter 2001, og er basert på omfattende feltarbeid. Temaer er de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og utfordringer som nasjonale myndigheter og internasjonale aktører står overfor med forsoning og gjenreising av samfunnet.

Roma refugees expelled from Macedonia

(27/05-2005) Secretary General Bjørn Engesland has been in Skopje this week on behalf of the International Helsinki Federation and the Roma European Rights Centre to look into the situation of the Roma refugees arriving from Kosovo in 1999. There have been worrying reports that the Macedonian government may forcibly expel the group to Kosovo or to Serbia and Montenegro.

Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

(19/12-2007) Regional and local human rights school coordinators from the West Balkan countries are gathered in Oslo this weekend to discuss and plan their work for the upcoming year.

Read more about Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo
Media freedom under attack in Macedonia

Macedonia:

Media freedom under attack in Macedonia

A closed down TV station, three closed downed independent newspapers, as well as prospects of more restrictive legislation, cause worry of the situation of media freedom in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. “Regardless of whether the tax evasion cases raised against the media outlets and their owner are well-founded, Macedonian authorities should avoid silencing independent media critical of the government”, said Norwegian Helsinki Committee Advisor Ole B. Lilleås. “The amounts demanded and the conditions of payments seem to be designed to silence critical media.”

Read more about Media freedom under attack in Macedonia