Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse? | Den norske Helsingforskomité

Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Litteraturhuset, Wergelandsalen, 24. oktober klokken 12.00-16.00.

Mandag 24. oktober - FN-dagen - inviterer papirløskampanjen til en halvdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo. Fokuset er argumentene for å gi opphold til papirløse – og argumentene for ikke å gjøre det.

Storbritannia har nettopp føyd seg til den lange listen av land som har gitt opphold til større grupper av lengeværende papirløse, mens Polen har vedtatt en bred regularisering for papirløse i 2012. Med sin harde linje overfor papirløse forblir Norge et unntaksland. Vi har invitert flere innledere til å fortelle hvorfor Norge bør finne en løsning for de papirløse – og hvorfor ikke.

Arrangementet er gratis. Ingen påmelding.

Velkommen!

Storbritannia har nettopp føyd seg til den lange listen av land som har gitt opphold til større grupper av lengeværende papirløse, mens Polen har vedtatt en bred regularisering for papirløse i 2012. Med sin harde linje overfor papirløse forblir Norge et unntaksland. Vi har invitert flere innledere til å fortelle hvorfor Norge bør finne en løsning for de papirløse – og hvorfor ikke.

Link til kampanjens nettside her.

PROGRAM

12.00 Musikk

Sarah Ramin Osmundsen med musikere

12.10 Velkomst

John Peder Egenæs, generalsekretær, Amnesty International Norge (konferansier)

 

Hvorfor gi opphold til papirløse?

12.15 Den norske kirke

Biskop Helga Haugland Byfuglien (preses)

12.25 Barnerettighetsperspektivet

Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet, Redd Barna

12.35 Fagforeningsperspektivet

Rigmor Hogstad, leder, Fellesorganisasjonen (FO)

12.45 UDIs regulariseringsforslag fra 2003

Paula Tolonen, tidl. avdelingsdirektør UDI og spesialrådgiver NOAS (frivillig)

12.55 Juridisk/menneskerettslig perspektiv

Professor Kristian Andenæs, Institutt for rettssosiologi og kriminologi, Universitetet i Oslo

 

13.05 Pause

 

13.20 Helsefaglig og samfunnsmedisinsk perspektiv

Psykolog Karl Eldar Evang, frivillig ved Helsesenteret for papirløse migranter

13.30 Humanetisk perspektiv

Åse Kleveland, styreleder, Human-Etisk Forbund

13.40 Nansenperspektivet

Dag Hareide, rektor, Nansenskolen

13.50 Papirløskampanjens perspektiv

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter

14.00 Papirløses perspektiv

Jasmin Tunc (16)

 

14.15 Pause

 

14:30 Musikk

Sarah Ramin Osmundsen med musikere

 

Hvorfor ikke gi opphold til papirløse?

14.45 Fremskrittspartiets perspektiv

Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsperson, FrP

15.00 Regjeringens perspektiv

Pål Lønseth, statssekretær, Justis- og politidepartementet

 

15.15 Paneldebatt:

Pål Lønseth, statssekretær, Justis- og politidepartementet

Dag Hareide, rektor, Nansenskolen

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Morten Ørsal Johansen, innvandringspolitisk talsperson, FrP

 

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, leder, Antirasistisk Senter

 

15.55 Avsluttende kommentarer