Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan. | Den norske Helsingforskomité

Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan nå

Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan nå

I et brev til H.K.H Kronprins Haakon ber Den norske Helsingforskomité om at H.K.H. Kronprinsen velger ikke å delta som planlagt ved åpningen av den årlige olje- og gassmessen International Caspian Oil & Gas Exhibition & Conference 6.-7.juni 2011 i Baku, Aserbajdsjan, da deltakelsen vil kunne gi signaler som kan misbrukes av ett av Europas siste og mest autoritære regimer. Raftostiftelsen og Human Rights House Foundation slutter seg til anmodningen til Kronprinsen.

- Manglende ytringsfrihet og fravær av balansert debatt i Aserbajdsjan, gir rom for at myndighetene kan fremstille sin egen versjon av H.K.H. Kronprinsens beveggrunner for å komme til Baku, skriver de norske menneskerettighetsorganisasjonene.-  H.K.H. Kronprinsen vil i kraft av sin rolle vanskelig kunne delta i et offentlig ordskifte som klargjør rammene for det bidrag han gir til samarbeidet med Aserbajdsjanske myndigheter. De siste månedene har autoritære regimer falt etter press fra demokratiske krefter, hvilket har tydeliggjort at gamle allianser med autoritære regimer fort kan bli en belastning som Det norske Kongehuset ikke er tjent med.

-Vi har derimot ingenting i mot at Olje- og energiminister Ola Borten Moe og Statssekretær Espen Barth Eide besøker til olje- og gassmessen, som en naturlig del av det utenrikspolitiske og økonomiske engasjementet Norges politiske ledelse skal ha. Nettopp slike besøk gir anledning til å ta opp menneskerettighetsspørsmål med aserbajdsjanske myndigheter og til å uttrykke norsk syn på hvilke forhold som må endres. Vi vil komme med mer konkrete forslag til Olje-og Energiministeren og statssekretær Espen Barth Eide, både til hvem i aserbajdsjansk sivilt samfunn det vil være interessant å møte, og hvilke spørsmål som særlig bør tas opp under besøket i Aserbajdsjan.

Les Helsingforskomiteens råd til politisk ledelse her

English:

NHC has written a letter to HRH Crown Prince Haakon asking him to refrain from travelling to Baku, as this would signal a direct support to the Ilham Aliyevs regime and it's human rights abuse. Read the letter to the Crown Prince here. Read the letter to the Minister of Foreign Affairs here.

Русский:

НХК обратился с письмом к Его Королевскому величеству с просьбой воздержаться от поездки в Баку, которая может сигнализировать прямую поддержку режиму Ильхаму Алиеву и его политики нарушения прав человека. Ознакомиться с письмом Его Королевскому величеству можно здесь.
Ознакомьтесь также с письмом Министру иностранных дел здесь.

Brevet til H.K.H Kronprins Haakon:

 

Oslo 18. mai 2011

 

Re: H.K.H. Kronprinsens planlagte besøk til Aserbajdsjan i juni 2011.

Kjære Kronprins Haakon,

Den norske Helsingforskomité, Raftostiftelsen og Human Rights House Foundation ber om at H.K.H. Kronprinsen velger ikke å delta som planlagt ved åpningen av den årlige olje- og gassmessen International Caspian Oil & Gas Exhibition & Conference 6.-7.juni 2011 i Baku, Aserbajdsjan, da deltakelsen vil kunne gi signaler som kan misbrukes av ett av Europas siste autoritære regimer.

I den tidligere sovjetrepublikken i Sør-Kaukasus regjerer president Ilham Aliyev, som overtok makten etter sin far i 2003. Presidenten har lykkes i å beholde makten gjennom massiv korrupsjon og manipulerte valg, samt trakassering, fengsling og bruk av vold mot personer som er kritiske til myndighetene.

Aserbajdsjans underskudd på demokrati og alvorlige menneskerettighetsovergrep er vel kjent for menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale overvåkingsmekanismer. Human Rights House Foundation og Den norske Helsingforskomité har fulgt utviklingen tett gjennom 15 år og sett en forverring av menneskerettighetssituasjonen under den sittende presidenten Ilham Aliyev. Raftostiftelsen har fulgt utviklingen med bekymring etter tildelingen av Raftoprisen til Malahat Nasibova fra Aserbajdsjan i 2009.

De siste månedene har myndighetene strammet grepet om sivilsamfunnet ytterligere etter massemobiliseringen i Nord-Afrika og Midt-Østen. Demonstrasjoner blir slått ned og ungdomsaktivister og politiske opposisjonelle arrestert for synspunkter de har fremmet, spesielt gjennom sosiale medier. Rettsakene pågår i disse dager og mange av de tiltalte risikerer flere års fengsel. Også advokatene som forsvarer aktivistene blir nå selv utsatt for straffeforfølgelse. Samtidig som muligheten til å protestere offentlig er fratatt vanlige folk, har myndighetene siden mars stengt en rekke møtesteder, inkludert Menneskerettighetshuset i Baku, som var økonomisk støttet av Utenriksdepartementet. Den 14. mars 2011 i FNs menneskerettighetsråd og den 17. mars 2011 i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) uttrykte Norge bekymring av stengingen av organisasjoner og arrestasjoner av aktivister i Aserbajdsjan. OSSE, EU og Europarådet har også fordømt utviklingen i landet. Den 21. mars 2011 uttrykte Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i et uvanlig og personlig brev til president Aliyev stor bekymring over manglende pluralisme i offentlig meningsutveksling, manglende ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og arrestasjonene av en rekke ungdomsaktivister og politiske opposisjonelle den siste tiden i Aserbajdsjan.

Den mest kjente politiske fangen i Aserbajdsjan er redaktør Eynullah Fattulajev. Redaktøren sitter fengslet på tross av at den Europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast i april 2010 at aserbajdsjanske myndigheter har brutt menneskerettighetene i denne saken og at Eynulla Fatullajev skal løslates umiddelbart. Myndighetene i Aserbajdsjan har istedenfor løslatelse dømt redaktøren til nye år i fengsel, nå for besittelse av narkotika. Også dette er en klart politisk motivert dom.

Eynulla Fattulajev er ikke ukjent med maktovergrep. I mars 2005 ble hans kollega, redaktør Elmar Huseynov i magasinet Monitor, skutt og drept. Selv om ingen har blitt stilt for retten, er få i tvil om at han ble myrdet på grunn av kritiske artikler om korrupsjon. Kritikken omfattet landets aller øverste elite – som eier hoveddelen av landets næringer, inklusivt fossil energi – olje og gass. Hans kone og lille sønn har siden fått politisk asyl i Norge.

At situasjonen i Aserbajdsjan er langt mindre kjent enn for eksempel den tilsvarende situasjonen i Hviterussland, skyldes ikke bare større geografisk avstand, men også Aserbajdsjans strategiske og økonomiske betydning i en urolig region.

I denne sammenhengen er Norges rolle ikke uviktig. Statoil er en stor aktør i Aserbajdsjan, som det nest største utenlandske oljeselskapet. Aserbajdsjan er et land rikt på oljeressurser og vertsland for den viktige BTC-rørledningen. Demokratiske krefter omtaler oljeressursene som en utfordring, ikke en velsignelse. Til tross for at inntektene til Aserbajdsjans statskasse har økt kraftig de siste årene, får store deler av befolkningen ta lite del i den økonomiske fremgangen, i skarp kontrast til det som er situasjonen i Norge. Vestlige lands tilbakeholdenhet når det gjelder kritikk av grove menneskerettighetsovergrep i Aserbajdsjan oppfattes som en konsekvens av de store økonomiske og strategiske interessene i landets oljeindustri og leveranser til det europeiske markedet.

På denne bakgrunnen anser vi det som et uheldig signal at H.K.H. Kronprinsen, som en av grunnleggerne for FNs Global Dignity-kampanje, besøker Baku i det som vil kunne oppfattes som en uverdig anerkjennelse av det regimet President Ilham Aliyev representerer. Manglende ytringsfrihet og fravær av balansert debatt i Aserbajdsjan, gir rom for at myndighetene kan fremstille sin egen versjon av H.K.H. Kronprinsens beveggrunner for å komme til Baku. H.K.H. Kronprinsen vil i kraft av sin rolle vanskelig kunne delta i et offentlig ordskifte som klargjør rammene for det bidrag han gir til samarbeidet med Aserbajdsjanske myndigheter. De siste månedene har autoritære regimer falt etter press fra demokratiske krefter, hvilket har tydeliggjort at gamle allianser med autoritære regimer fort kan bli en belastning som Det norske Kongehuset ikke er tjent med.

Vi håper at Kronprinsen etter nærmere vurdering av de faktiske forhold velger ikke å reise til Baku.

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Engesland, Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Maria Dahle, daglig leder, Human Rights House Foundation

Therese Jebsen, Daglig leder, Raftostiftelsen

 

 

Kopi til:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olje- og energiminister Ola Borten Moe

Statssekretær Espen Barth Eide

 

Utenriksdepartementet mener Kronprinsens deltakelse er grundig vurdert. Les svaret fra Statssekretær Espen Barth Eide her.