Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter | Den norske Helsingforskomité

Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité har i et felles brev bedt norske myndigheter om å etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter som er i samsvar med FN-standarder.

Brev til:

Statsminister Jens Stoltenberg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Justisminister Knut Storberget

 

 

Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter i samsvar med Paris-prinsippene

Oslo, 29. juni 2011.  Vi viser til rapport med gjennomgang av dagens ordning for nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Et utvalg nedsatt av Utenriksdepartementet har vurdert Norsk Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo opp mot FN-standardene for nasjonale institusjoner (de såkalte Paris-prinsippene), og har konkludert med at senteret ikke tilfredsstiller disse.

Utvalget foreslår at det bør etableres en nasjonal kommisjon for menneskerettigheter som ny nasjonal institusjon, støttet av et kompetent og robust sekretariat.

Vi støtter forslaget om en kommisjon for menneskerettigheter, fordi en kommisjon vil kunne spille en sterk rolle i å profesjonalisere, tilgjengeliggjøre, koordinere og sikre faglig kvalitet i menneskerettighetsarbeidet i Norge. Kommisjonen vil også spille en viktig rolle ved å knytte arbeidet på nasjonalt plan til det internasjonale planet, hvor nasjonale institusjoner får en stadig sterkere rolle i internasjonale menneskerettighetsfora og -prosesser.

Opprettelse av en kommisjon slik det er foreslått vil etter vårt syn bidra til bedre menneskerettighetsbeskyttelse i Norge, mindre internasjonal kritikk av Norge og større gjennomslag for Norge i internasjonal menneskerettighetspolitikk.

Etter vår mening bør utvalgets forslag følges opp så raskt som mulig. Styret ved Senter for menneskerettigheter besluttet 17. mars 2011 at man ønsker å skille nasjonal institusjon ut fra Senteret, samtidig som en ”oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Norge i fremtiden har en nasjonal institusjon for menneskerettigheter med en tyngde og kapasitet som står i forhold til Norges ambisjoner som en av de fremste forkjempere for menneskerettighetene internasjonalt.”

Vi anser det som viktig å få fortgang i arbeidet med å etablere en ny nasjonal institusjon, og ber derfor om et møte med en representant for Regjeringen for å kunne fremlegge vårt syn og å drøfte gjennomføring av rapportens anbefalinger.

 

Les brevet i sin helhet, med bakgrunnsinformasjon, her.