Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle | Den norske Helsingforskomité

Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle

Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle

Regjeringens forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn har alvorlige svakheter, konkluderte Helsingforskomitéen i sin høringsuttalelse.

Blant annet vil Den norske kirke bli forfordelt når det gjelder tilskudd, samtidig som loven griper inn i hvordan kirken skal styres. Det stiller også krav til registrering og tilskudd som kan få uheldige konsekvenser. Det samme gjelder vilkårene for å få statstilskudd. Forslaget vitner om at regjeringen ikke har lagt bestemmelsene i grunnloven og i menneskerettsloven om religions- og livssynsfrihet fullt ut til grunn.

Forslaget ble fremlagt 28. september 2017 og høringsfristen var 31. desember 2017. Et stort antall organisasjoner, trossamfunn og privatpersoner har kommet med høringsinnspill.

Helsingforskomiteen har fremme av tros- og livssynsfrihet som en viktig del av sitt mandat. Komitéen har i en årrekke vært aktiv i Øst- og Sentral-Europa, Sentral-Asia og Tyrkia når det gjelder spørsmål knyttet til religions- og livssynsfrihet. I 2016 ble komiteen en del av sekretariatet for et omfattende internasjonalt parlamentarikernettverk som fremmer religions- og livssynsfrihet; med økonomiske støtte fra den norske regjeringen (http://ippforb.com).

I noen sammenhenger har komiteen også tatt opp spørsmål knyttet til lov og praksis i Norge på området. Komitéen har i slike spørsmål fremmet menneskerettslig begrunnet likestilling av tros- og livssynssamfunn, skille mellom staten og Den norske (lutherske) kirke og at det ikke bør være krav om en bestemt religiøs tilhørighet knyttet til noen offentlige verv eller stillinger i Norge.

Komitéen har i slike spørsmål fremmet menneskerettslig begrunnet likestilling av tros- og livssynssamfunn, skille mellom staten og Den norske kirke og at det ikke bør være krav om en bestemt religiøs tilhørighet knyttet til noen offentlige verv eller stillinger i Norge.

Les Helsingforskomiteens høringsuttalelse.