Elendige forhold i armenske fengsler | Den norske Helsingforskomité

Elendige forhold i armenske fengsler

(24/04-2006) Fengselseksperten Lisbeth Sollie dro til Armenia i 2005 for å kartlegge forholdene i seks ulike fengsler på oppdrag det norske Justisdepartementet gjennom Helsingforskomiteens fengselsprosjekt.

Sammen med The Armenian Helsinki Association besøkte hun vareteksts- og domsfengsler, fengselssykehuset, samt avdelinger for de yngste innsatte mellom 14-18 år. I rapporten skriver hun:

"Kartleggingen i armenske fengsler avdekket svært elendige og kritikkverdige sanitære og hygieniske forholdene i samtlige fengsler. Mangelfull ventilasjon og liten tilgang til luft for de innsatte var et gjennomgående problem i alle varetektsfengslene. Forholdene for barn, innsatte med alvorlige sykdommer, kvinner og homofile innsatte var verst. I alle fengsler var det mangel på nødvendige medisiner og medisinsk utstyr." 

Les rapporten på norsk
Les rapporten på russisk