Grove angrep på mediefriheten i Aserbajdsjan | Den norske Helsingforskomité

Grove angrep på mediefriheten i Aserbajdsjan

Helsingforskomiteen fordømmer angrepene mot mediefriheten i Aserbajdsjan de siste dagene - og oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det samme.

Lørdag 25. november ble flere opposisjonsaviser og et av de viktigste opposisjonspartiene, Folkefronten, kastet ut fra lokalene de har hatt til sin disposisjon siden 1992. Utkastelsen skjedde etter en rettsavgjørelse sist fredag som slo fast at avisen Azadlig (Frihet) ikke har betalt husleie siden 1996 og derfor ikke hadde rett til tilhold i lokalene. Avisen hevder imidlertid at det ikke har vært tvil om at disse lokalene, som nå har blitt et kjent samlingssted for opposisjonen, ble gitt til vederlagsfri disposisjon fra Bakus ordfører i 1992.

Sist fredag besluttet også det nasjonale televisjons- og kringkastingsrådet at kanalen ANS ikke får fornyet sin kringkastingslisens. Beslutningen ble iverksatt umiddelbart og den siste uavhengige TV-kanalen i landet er dermed stengt. Stengingen av frekvensen får også dramatiske konsekvenser for radiosendingene til BBC, Radio Free Europe/Radio Liberty og Voice of America som til nå har sendt over ANS’s frekvens.

Helsingforskomiteen ser disse hendelsene i sammenheng med en rekke andre angrep på mediefriheten i Aserbajdsjan det siste året. Etter vårt syn ønsker Aserbajdsjanske myndigheter å holde mediene under kontroll gjennom vold og trakassering mot journalister, samt illegal utpressing av mediene gjennom økonomiske og administrative midler. I det siste har flere medier blitt tvangsstengt eller lagt ned etter trusler mot de ansatte.

Sist torsdag ble flere titalls aktivister fra opposisjonspartiet Folkefronten arrestert da de demonstrerte for ytringsfrihet. Redaktøren for Azadliq har sultestreiket i over to uker. Hans bror, den satiriske poeten Sakit Zahidov, ble nylig idømt tre års fengsel i en fabrikkert rettssak der den egentlige årsaken for fengslingen anses å være hans regimekritikk. Vi minner også om at den anerkjente undersøkende journalisten Elman Huseynov ble myrdet i mars 2005.

– Vi må minne Aserbajdsjanske myndigheter om deres forpliktelse til å respektere ytringsfriheten i landet,” sier Helsingforskomiteens rådgiver Berit Lindeman. – Aserbajdsjanske myndigheter hevder at landet er et demokrati, men i et demokrati er medier ikke bare tillatt, men også oppmuntret til å arbeide fritt, under like betingelser uten frykt for forfølgelse og angrep. Uten en fri meningsutveksling kan det heller ikke skapes et demokrati eller en reell respekt for menneskerettighetene. Vi oppfordrer norske myndigheter til å fordømme disse angrepene på mediene i Aserbajdsjan på det sterkeste.