Norge må stille hardere krav til Aserbajdsjan | Den norske Helsingforskomité

Norge må stille hardere krav til Aserbajdsjan

(08/03-2008) Ordene tilhører Rauf Mirgadirov, som nylig fikk Fritt Ord prisen for 2008. I går besøkte han Helsingforskomiteen. Mirgadirov er politisk kommentator i den russiskspråklige dagsavisen Zerkalo og dens aserbajdsjanskspråklige utgave Ayna, og er en av de viktigste politiske kommentatorene i Aserbajdsjan. Mirgadirov har klare meninger om hvordan Norge bør forholde seg til Aserbajdsjan: - Norge og vesten må stille langt hardere krav i dialogen med aserbajdsjanske myndigheter. Den diplomatiske enigheten som preger den dialogen, må forlates. Utviklingen går ikke i riktig retning, og Norge og vesten bør i langt større grad true, og sette i verk, sterke sanksjoner mot myndighetene, uttalte Mirgadirov.

– Dagens politikk bidrar til å styrke det sittende regimet. Det vil ikke bli en forandring i Aserbajdsjan uten et sterk vestlig press fortsatte Mirgadirov. - Korrupsjon er et kjempeproblem. Myndighetene har de siste 20 årene stjålet milliarder av dollar av fellesskapets ressurser. Dette vil fortsette så lenge vestens politikk overfor myndighetene kun handler om avtaler som sikrer vestens oljeselskaper tilgang til de enorme olje- og gassressursene i Aserbajdsjan.

 

Menneskerettighetssituasjonen i Aserbajdsjan er heller ikke forbedret. Mirgadirov mener den bare vil forverre seg frem mot presidentvalget i november: - Staten vil slå hardere ned på opposisjonen. Antallet arresterte opposisjonelle vil øke betydelig, og valget vil være en farse. Resultatet er allerede klart. Opposisjonen har ingen økonomiske ressurser, og tilgangen til informasjonsressurser er svært begrenset. Men det virkelige alvorlige er at folket har mistet troen på at et reelt demokrati er mulig i Aserbajdsjan. Et korrupt, autoritært regime, uten respekt for menneskerettigheter har sørget for dette.

 

Den norske Helsingforskomité har nylig laget et notat om menneskerettighetssituasjonen i Europa, med spesielt fokus på de nye medlemslandene i Europarådet, blant disse Aserbajdsjan. Helsingforskomiteen er av den oppfattning av at tiden kan være inne for å gjøre alvor av truslene om suspensjon av Aserbajdsjan fra Europarådet for sin manglende oppfyllelse av løfter og forpliktelser. Alternativet kan være videre undergraving av tilliten til europeiske verdier. Regimet utviser en manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og landet har til gode å gjennomføre et demokratisk valg.