"Bygg broer ikke murer" i Mostar, Bosnia | Den norske Helsingforskomité

"Bygg broer ikke murer" i Mostar, Bosnia

(09/08-2004) I går gikk startskuddet for den tredje inter- nasjonale menneskerettighetsskolen for ungdom i Mostar, Bosnia-Hercegovina.

20 norske og bosniske ungdommer skal i ni dager lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i denne byen hvis kjente bro "Stari Most" ble sprengt i biter under krigen i 1993. Etter flere års arbeid, ble broen gjenåpnet i sommer. Menneske- rettighets- skolen for ungdom er en del av prosjektet "Bygg broer, ikke murer" som Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingforskomiteen samarbeider om.