Ødeleggelse av kulturarv som krigsmål: Stolac-saken | Den norske Helsingforskomité

Ødeleggelse av kulturarv som krigsmål: Stolac-saken

(23/02-2005) Under krigen i Bosnia og Hercegovina 1992-95 ble den lille byen Stolac symbolet på kulturmord: forsøk på å frata mennesker eksist- ensberettigelsen ved å frata dem deres kultur.

I fjor organiserte Helsing- forskomiteen en internasjonal konferanse i Sarajevo om Stolac-saken. På seminaret 10 mars skal en omfattende rapport med stoff fra bla. denne konferansen legges frem. Rapporten belyser ødeleggelsene ut fra fagområder som menneskerettigheter, sosiologi og historie. Eksterne deltakere er leder for Den bosniske kommisjonen for vern av kulturarv, Amra Hadzihamidovic, og Leif Pareli, leder av Den norske Blue Shield-komité Seminaret finner sted 10. mars kl. 09:30-15:00 i Tordenskjolds- gate 6 B.