10 år siden massakrene i Srebrenica | Den norske Helsingforskomité

10 år siden massakrene i Srebrenica

(11/07-2005) Det er i dag ti år siden starten på massakrene i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina.

I løpet av noen få dager i juli 1995 ble åtte tusen mennesker drept i det første rettslig anerkjente folkemordet i Europa siden 2. verdenskrig. Våre tanker går først og fremst til ofrene og deres familier, men vi må heller ikke glemme betydningen av å stille overgriperne til ansvar.

 

Det internasjonale tribunalet i Haag har siktet til sammen nitten hovedpersoner for folkemordet; bare tre saker er avsluttet. I saken mot Radislav Krstic fastslo tribunalet for første gang at forbrytelsen var et folkemord. Saken mot Slobodan Milosevic pågår fortsatt. De sannsynlige hovedarkitektene bak massakrene, Ratko Mladic og Radovan Karadzic, hører selvsagt med blant de siktede, men er fortsatt på frifot.

 

Helsingforskomiteen krever at innsatsen for å arrestere Karadizic, Mladic og Zadravko Tolimir, de siste siktede som ennå ikke er arrestert, må intensiveres av serbiske myndigheter og at nødvendig press må utøves fra det internasjonale samfunn over den tid som er nødvendig. I den serbisk-dominerte delen av Bosnia og i Serbia har verken majoriteten av befolkningen eller de politiske lederne vist tilstrekkelig vilje til å innse hvilke forbrytelser som ble utført i deres navn. "10-års markeringen bør være en påminning til alle om arbeidet som gjenstår før en forsoning med fortiden kan starte", uttaler rådgiver Ole B Lilleås i Den norske Helsingforskomité.

 

For mer informasjon, kontakt rådgiver Ole B Lilleås (22 47 92 05) eller generalserkretær Bjørn Engesland (22 47 92 09).