Bok om menneskerettigheter i Roma | Den norske Helsingforskomité

Bok om menneskerettigheter i Roma

(19/01-2007) Boken Menneskerettigheter - en innføring er nå oversatt og publisert i Roma.

Boken skal brukes i menneskerettighetsundervisningprosjekter på Balkan, og lanseres på en konferanse med 42 Roma-organisasjoner i Sarajevo i begynnelsen av februar.

Menneskerettigheter - en innføring ble første gang publisert på norsk i 1999 og revidert i 2004. Den beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjoner som overvåker dem.

Boken diskuterer også aktuelle problemstillinger som rasisme og ytringsfrihet, religionsfrihet, kamp mot terrorisme, barnearbeid, kvinner, handel og dødsstraff.