Fortsett innsatsen for demokrati og menneskerettigheter på Vest-Balkan | Den norske Helsingforskomité

Fortsett innsatsen for demokrati og menneskerettigheter på Vest-Balkan

(21/01-2011) Helsingforskomiteen peker på at fortsatt støtte til demokrati og menneskerettigheter trengs på Vest-Balkan.

Rettsoppgjør etter grove overgrep og styrking av sivilsamfunn med sterke og kritiske organisasjoner bør prioriteres, ikke minst i Kosovo og Bosnia og Hercegovina, skriver komiteen i et brev til Utenriksdepartementet som innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk vestbalkanpolitikk.Stortingsmeldingen er ventet våren 2011.