Helsingforskomiteen krever at mr-forsvarer får jobben tilbake | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen krever at mr-forsvarer får jobben tilbake

(22/01-2010) Helsingforskomiteen mener at menneskerettighetsforsvarere er under økende press i Bosnia og Hercegovina.

Et siste eksempel på dette er at Enver Murgić nettopp har blitt sagt opp fra sin stilling som rådgiver ved senteret for kultur og utdanning i Velika Kladuša.

– Det er vanskelig å ikke sette oppsigelsen i sammenheng med Murgić’s arbeid for menneskerettighetene. Han har ofte stått opp og uttalt seg mot kritisk om lokale forhold i Velika Klauša og nasjonalt, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Oppsigelsen må sees på bakgrunn av at det er tiltakende økonomisk krise i Bosnia og Hercegovina. Lokale ledere må ikke sende det signal at lydighet er nødvendig for å beholde jobben.

Den norske Helsingforskomiteen har i dag sendt to likelydende oppfordringer om å gjeninnsette Murgić i stillingen. Kravene er sendt til ordfører, Admil Mulalić, i Velika Kladuša og lederen for partiet DNZ, Rifat Dolić. DNZ er det dominerende partiet i Velika Kladuša.