Krigsforbryterne må tas | Den norske Helsingforskomité

Krigsforbryterne må tas

(09/05-2007) Helsingforskomiteen er glad for at Kripos nå synes å trappe opp etterforskningen av antatte krigsforbrytere i Norge.

Det finnes antakelig flere titalls personer her i landet som kan ha vært innblandet i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i f.eks. Rwanda og på Balkan, men som aldri har blitt gjenstand for rettsforfølgelse. I går arresterte Kripos en 40-åring mistenkt for å være fangevokter i konsentrasjonsleiren Dretelj i Bosnia-Hercegovina i 1992.

Jurist og undervisningsleder Enver Djuliman sier at alle som har begått krigsforbrytelser på Balkan på 90-tallet må stilles til ansvar.

- Uten et oppgjør vil man aldri kunne få en forsoning. Uten forsoning, risikerer man alltid at hatet blusser opp igjen, og da kan man få den samme historien på nytt, sier han.