Menneskerettighetsformidling i segregerte skoler | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettighetsformidling i segregerte skoler

(26/10-2005) Helsingforskomiteen og Nansen Dialogsenter i Mostar arrangerer kurs for 25 bosniske lærere i Neum 27-30. oktober.

Lærerne underviser i skoler i Hercegovina der elevene er delt i grupper etter etnisk tilhørighet. Kurset skal bevisstgjøre lærerne på hvordan temaer som forsoning og gjenoppbygging av tillit mellom folkegrupper kan formidles ikke bare ved direkte menneskerettighetsundervisning, men også i andre fag som historie, språk og geografi.