Menneskerettighetsskole for lærere i Bosnia | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettighetsskole for lærere i Bosnia

(21/02-2006) Helsingforskomiteen og Nansen Dialog Nettverk Mostar arrangerer denne uken andre del i menneskerettighetskurset for bosniske lærere i byen Neum.

Lærerne diskuterer skolens rolle i gjenoppbyggingen av tillit og forsoning mellom de tidligere jugoslaviske republikker. De lærer hvordan kunnskap om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konkflikthåndtering kan påvirke undervisningen av fag som historie, språk, kulturkunnskap, idrett og økonomi.