Menneskerettighetsskole i Drammen | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettighetsskole i Drammen

(29/04-2004) 24 elever fra ungdomsskoler i Drammen har denne uken deltatt på menneskerettighetsskole i regi av Helsingfors- komiteen.

Skolen er et ledd i prosjektet "Bygg broer ikke murer", som er et samarbeid mellom Drammen kommune, FN-sambandet og Helsingfors- komiteen. Målsettingen er å utvikle samhandling og forståelse mellom ulike grupper og kulturer i lokal- samfunnet gjennom tiltak som fokuserer på menneske- rettigheter, flerkulturell forståelse og konflikt- håndtering. I dag har de unge vært i Oslo og besøkt Menneskerettig- hetshuset, Helsingforskomiteen, Amnesty og Redd Barna.