Nye dom mot ansvarlige for forbrytelsene i Srebrenica | Den norske Helsingforskomité

Ny dom mot ansvarlige for forbrytelsene i Srebrenica

(11/06-2010) Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) viser i sin dom mot syv bosnisk-serbere i dag igjen til at det var en plan om å begå folkemord og massedrap på "så mange muslimske menn fra Srebrenica som mulig, så raskt som mulig".

-Vujadin Popovic og Ljubisa Beara var svært sentrale aktører som begge ble dømt til fengsel for livstid. De ansvarlige for en operasjon og plan for å ta livet av 8000 personer på så kort tid finnes på høyeste hold. Det går også fram av denne dommen. Vi gjentar igjen at Mladic må arresteres og bringes til ansvar. Han var den øverste militære kommandøren, sier rådgiver Ole B Lilleås i Helsingforskomtiteen i en kommentar til dommen.

 

-De dømte i denne saken tilhørte militæret og politiet. Vi håper at Karadzic-saken vil kunne bidra ytterligere til å plassere det juridiske ansvaret for folkemordet også på politisk side, fortsetter Lilleås.

 

Domstolen fant at Vujadin Popović og Ljubiša Beara, som begge ble dømt til fengsel på livstid, var en del av sammensvergelsen og deltok i planleggingen og gjennomføringen av folkemordet. Disse dømte var til stede på drapsstedene og hadde operative roller i gjennomføringen og organiseringen av massedrapene. Dommen gir detaljert oversikt over grusomhetene og deres øvrige forbrytelser.

 

Drago Nikolić ble dømt for deltakelse i folkemordet (dømt til 35 år i fengsel). Ljubomir Borovčanin (17 år) bidro til utryddelse og tvungen folkeforflytning og unnlot å utnytte sin rolle som kommandør til å stanse drap.

 

Radivoje Miletić, (19 år), dømt for utryddelse og deltakelse i sammensvergelse for å tvangsmessig forflytte muslimer fra Srebrenica. Retten mente han måtte påregne massedrap som konsekvens av angrepet på Srebrenica.

 

Milan Gvero, (5 år), dømt for deltakelse i sammensvergelsen for å tvangsmessig forflytte muslimer fra Srebrenica.

 

Vinko Pandurević (13 år), har blant annet unnlatt å hindre sine underordnede i å delta i drap, men ikke funnet straffemessig ansvarlig for det. Han unnlot å hindre drap på sårende krigsfanger.

 

Det er sannsynlig at dommen blir anket til ICTYs appellkammer.

ICTY har tidligere funnet general Radislav Krstic skyldig i å ha bidratt til sammensvergelsen for å begå folkemord i Srebrenica.