Serbia presses til krigsoppgjør | Den norske Helsingforskomité

Serbia presses til krigsoppgjør

(28/02-2006) Balkan-krigene kan koste dyrt for Serbia: Landet kan bli dømt til å betale flere hundre milliarder kroner i erstatning for folkemord.

Og nektes adgang til EU dersom en av de største folkemorderne ikke utleveres, skriver Dagsavisen.

– Det avgjørende spørsmålet vil bli om det lar seg gjøre å bevise at folkemordet på bosniske muslimer ble planlagt på høyeste nivå i den serbiske staten og at statens ressurser ble brukt for å gjennomføre det, kommenterer Gunnar M. Karlsen i Den Norske Helsingforskomité. Han har fulgt rettsoppgjørene etter Balkan-krigene tett.