Stor mediainteresse for lærebok om menneskerettigheter | Den norske Helsingforskomité

Stor mediainteresse for lærebok om menneskerettigheter

(16/02-2007) Helsingforskomiteens bok Menneskerettigheter - en innføring fikk stor medieoppmerksomhet da den ble lansert på roma i Sarajevo denne uken.

"Roma er den minoritet i Bosnia som har de aller dårligste levekår, og vi håper denne boken vil kunne bidra til at de lærer å kjenne sine rettigheter og kreve dem", skrev det føderale nyhetsbyrået FEHA etter pressekonferansen.

Representanten for Rådet for Roma i Bosnia sa til media at "boken inneholder all nødvendig informasjon om menneskerettigheter".

Menneskerettigheter - en innføring ble første gang utgitt på norsk i 1999 og har siden kommet i to reviderte opplag. Den finnes også i russisk, usbekisk og bosnisk-kroatisk-serbisk utgave. Boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem, samt diskuterer aktuelle problemstillinger.