- Store utfordringer i Georgia | Den norske Helsingforskomité

- Store utfordringer i Georgia

(25/11-2003) Georgias opposisjon er avhengig av tre faktorer for å kunne klare seg, mener Bjørn Engesland, general- sekretær i Den norske Helsingforskomité.

De to første er innbyrdes samarbeid og samarbeid med Russland og USA. Men ikke minst må opposisjonen klare å løse problemene som Eduard Sjevardnadze ikke klarte å løse, sier Engesland.