Faktareise til Georgia og Aserbajdsjan | Den norske Helsingforskomité

Faktareise til Georgia og Aserbajdsjan

(18/04-2005) Helsingforskomiteen reiste 10. til 18. april til Georgia og Aserbajdsjan for å undersøke menneskerettighetssituasjonen i landene.

Det har gått mer enn et år siden regimeskiftet i Georgia, og delegasjonen fokuserte spesielt på flyktningers og internt fordrevnes situasjon under president Saakashvili. Informasjon om de deler av landet som nylig kom under sentralmyndighetenes kontroll var også viktig. I Aserbajdsjan møtte delegasjonen sentrale aktører siden katastrofevalget i oktober 2003, og undersøkte den politiske og menneskerettslige situasjonen foran det nye valget i oktober 2005. Reisen ble foretatt i samarbeid med The International Helsinki Federation (IHF), og vil følges opp ved seminarer om Georgia og Aserbajdsjan i løpet av sommeren og høsten 2005.