Fare for borgerkrig i Georgia | Den norske Helsingforskomité

Fare for borgerkrig i Georgia

(22/11-2003) Sterke politiske motsetninger, en langvarig makt- kamp og stor frustrasjon i folket.

Elementene som skal til for en meget farlig utvikling ligger der, og jeg frykter at dette kan utvikle seg til mer voldsbruk og en borgerkrigslignende tilstand, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen til Dagsavisen. Han var i Georgia på overvåkingsreise før valget, et valg opposisjonen hevder var preget av valgfusk. Valget var den direkte foranledningen til demonstasjonene som kulminerte i parlamentsstorming og unntakstilstand...