Frykter væpnet konflikt i Georgia | Den norske Helsingforskomité

Frykter væpnet konflikt i Georgia

(29/04-2005) "Den spente situasjonen rundt Georgias utbryterregion Sør-Ossetia kan i verste fall føre til væpnet konflikt allerede i sommer.

Regionens pressede utenriksminister vil ha norsk hjelp til å mekle. Skrekkscenariet beskrives i en rapport fra Den norske Helsingforskomiteen, som nylig besøkte den lovløse regionen der smugling er 'big business'."