Helsingforskomiteen i Georgia | Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen i Georgia

(27/10-2003) Bjørn Engesland, Anne Marit Austbø og Aage Borchgrevink er i Georgia sammen med Ulrich Fisher fra den tyske Helsingforskomiteen.

Formålet er å få en oversikt over den politiske og menneskerettslige situasjonen, og ikke minst hvordan krigen i nabolandet Tsjetsjenia påvirker forholdene. Det er tusenvis av tsjetsjenske flyktninger i Georgia og krigen har negative konsekvenser for den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen. Georgia anses å være viktig i kampen mot internasjonal terrorisme og mottar betydelig amerikansk militær støtte. Forholdet til Russland er anstrengt, blant annet fordi myndighetene mener russerne støtter separatistiske krefter i landet. Den 2 november er det parlamentsvalg i Georgia, og det er knyttet stor spenning til om valget vil bli gjennomført på en fri og rettferdig måte.