Norge bør legge press på myndighetene i Georgia | Den norske Helsingforskomité

Norge bør legge press på myndighetene i Georgia

(08/11-2007) "Vi er sterkt kritiske til måten georgiske myndigheter har reagert på mot de fredelige demonstrasjonene. Våre samarbeidspartnere i Tiblisi forteller at flere hundre demonstranter ble innlagt på sykehus i går, et hundretalls var fremdeles innskrevet i dag. Politiet skal ha banket opp demonstranter, inkludert journalister og Georgias ombudsmann for menneskerettigheter, Sozar Subari,”, sier generalsekretær i Den norske Helsingforskomiteen Bjørn Enge

Georgias president har erklært unntakstilstand i landet, etter at opprørspoliti i går brukte gummikuler og køller mot tusenvis av demonstranter i hovedstaden, Tblisi.

Unntakstilstanden innebærer at grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet begrenses. ” Vi er sterkt kritiske til måten georgiske myndigheter har reagert på mot de fredelige demonstrasjonene”, sier generalsekretær i Den norske Helsingforskomiteen Bjørn Engesland. ” Våre samarbeidspartnere i Tblisi forteller at flere hundre demonstranter ble innlagt på sykehus i går, et hundretalls var fremdeles innskrevet i dag”. Politiet skal ha banket opp demonstranter, inkludert journalister og Georgias ombudsmann for menneskerettigheter, Sozar Subari.

 

Ifølge Georgias grunnlov må en unntakstilstand godkjennes av parlamentet før den kan iverksettes, men i praksis synes den allerede å ha trått i kraft. Nasjonale TV-selskaper er stengt av, og tilgang til internasjonale kanaler, som CNN er blokkert. ” Det er en grunnleggende rettighet å få lov å demonstrere fredelig uten å bli utsatt for vold”, sier Bjørn Engesland. ”Det skal svært mye til for å rettferdiggjøre begrensinger i ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Norske myndigheter bør advare georgiske myndigheter mot å sette til side slike grunnleggende rettigheter”.

 

Demonstrasjonene i Tblisi startet fredag 2 november og samlet titusenvis av mennesker. Demonstrasjonene er ledet av opposisjonspartene som har anklaget president Sakashvili for korrupsjon og maktmisbruk. Demonstrantene har framsatt krev om utskriving av nyvalg, endringer i valgreglene og frigivelse av det de anser å være politiske fanger.

 

” Situasjonen er svært spent”, sier Engesland, ”og vi er spesielt opptatt av sikkerheten til våre georgiske samarbeidspartnere”.

 

For mer informasjon, kontakt Bjørn Engesland, mobil: 95 75 33 50