Presidentvalg i Georgia anstendig gjennomført | Den norske Helsingforskomité

Presidentvalg i Georgia anstendig gjennomført

(07/01-2008) Etter presidentvalget i Georgia lørdag oppfordrer Helsingforskomiteen både myndigheter og opposisjon til å følge den demokratiske linjen landet startet i 2003.

Valget, der president Sakashvili fikk fortsette i en ny periode, ble i hovedsak gjennomført etter demokratiske standarder ifølge Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. OSSE anerkjenner valgresultatet som et uttrykk for det georgiske folks vilje, men påpeker likevel at presidentens kampanje i noen grad ble forfordelt fra myndighetenes side og at det ved noen valgstasjoner forekom press mot velgere.

Flere tusen opposisjonelle gatedemonstranter har i helgen erklært tvil til valgresultatet og antydet juks fra myndighetenes side.

- Det er viktig nå at myndigheter, men også opposisjonen, forholder seg til de demokratiske spillereglene, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland som har fulgt utviklingen i Georgia over flere år.

- Selv om valget var godt gjennomført, må myndighetene også ta kritikken fra internasjonale observatører på alvor slik at vi ser endring allerede ved parlamentsvalget til våren. Likeledes må opposisjonen godta en lovlig valgt regjering.

- Når det er sagt, er vi bekymret for Sakashvilis bevegelse mot en mer autoritær lederstil over de siste årene, og stadig flere rapporter om brudd på menneskerettighetene i Georgia, sier Engesland.