Stopp sjikaneringskampanjen mot Georgia! | Den norske Helsingforskomité

Stopp sjikaneringskampanjen mot Georgia!

(03/10-2006) Moscow Helsinki Group og flere andre menneskerettighetsorganisasjoner i Russland fordømmer myndighetens opptreden overfor Georgia og georgiske innbyggere i Russland.

- Alle sanksjonene så langt har først og fremst rammet de svakeste samfunnsklassene og har et klart preg av kollektiv straff, sier de i et åpent brev til russiske myndigheter og sivilt samfunn.

Organisasjonene fordømmer myndighetenes "demonstrative" anslag av en såkalt 'kriminell prosentandel' av georgisk befolkning, og krigshissende uttalelser om fremtidige militære seire over Georgia. De minner myndighetene om at de sivile og politiske menneskerettighetene verner ytringsfriheten men likevel forbyr krigs- og/eller hatpropaganda.

- Vi ser på dagens anti-georgiske kampanje som en provokasjon til krig: ikke en forsvars- men en angrepskrig, sier organisasjonene. De oppfordrer resten av Russlands sivile samfunn til å erklære en moralsk boikott mot "de som sprer hat mot Georgia og georgisk befolkning", og ber politikere og offentlige tjenestemenn stå åpent imot blokaden og eventuelle krigsforberedelser.