| Den norske Helsingforskomité

Kosovo

Kosovo

Den norske Helsingforskomiteen har overvåket og rapportert om situasjonen i Kosovo siden 1989. Fokuset for DNHs arbeid har vært menneskerettighetssituasjonen og de inter-etniske forholdene i provinsen. Etter krigen i 1998 og 1999 har DNH engasjert seg for å innhente og formidle informasjon om utviklingen, arbeide for å styrke det sivile samfunnet, samt fremme respekt for menneskerettigheter. Vi har observert flere valg i Kosovo de siste årene, utført overvåkningsreiser, utgitt rapporter og organisert menneskerettighetskoler for ungdom.

Strengthening the role of universities in peacebuilding in the Western Balkans

New report:

Strengthening the role of universities in peacebuilding in the Western Balkans

The Norwegian Helsinki Committee publishes a new report today, focusing on how universities can play a positive role in peacebuilding processes in the Western Balkans.

Les mer om Strengthening the role of universities in peacebuilding in the Western Balkans
Fortsatt store utfordringer i Kosovo

Kosovo:

Fortsatt store utfordringer i Kosovo

I anledning Kosovos Statsminister Hashim Thaçis norgesbesøk som starter i dag, har Helsingforskomiteen satt opp en liste over menneskerettighetsutfordringer som Kosovo står overfor. Thaçis delegasjon består blant annet av Europaminister Vlora Çitaku og vise-utenriksminister Petrit Selimi. Selimi skal være hovedinnleder på dagens NUPI-seminar som har fokus på Kosovos EU-integrering.

Les mer om Fortsatt store utfordringer i Kosovo
Authorities in Kosovo must ensure access to justice and show practical support to minorities

Kosovo:

Authorities in Kosovo must ensure access to justice and show practical support to minorities

Following a visit to Kosovo 13-18 November, a delegation of Helsinki Committees calls on authorities there to improve the rule of law and the fairness and efficiency of the justice systems for all, and to extend a hand to its minorities and demonstrate in practical terms that the local and central government takes care of the needs of its citizens. The recent events in the North of Kosovo, where severe unrest and violence has marked the KFOR removal of barricades, demonstrates the need for Prishtina and Belgrade to seriously engage to avoid further escalation in conflict levels and inter-ethnic tension.

Les mer om Authorities in Kosovo must ensure access to justice and show practical support to minorities
Faktasøkende reise til Kosovo

Kosovo:

Faktasøkende reise til Kosovo

En delegasjon av Helsingforskomiteer fra Norge, Albania og Serbia er denne uken i Kosovo for å undersøke forholdene for minoriteter og deres rettsvern i Kosovo. Situasjonen er politisk sett mer tilspisset enn på lenge på grunn av konflikt om kontroll over grensestasjoner i det nordlige Kosovo hvor flere personer er drept og veisperringer er satt opp. Delegasjonen skal blant annet se på hvordan dette påvirker minoritetens stilling og trygghet og å påvirke ansvarlige myndigheter. Programmet omfatter besøk til serbiske enklaver og bosetninger for Romabefolkningen i tillegg til politiske møter med en rekke parlamentarikere, innenriksministeren, utenriksdepartementet, sentrale diplomater og internasjonale organisasjoner.

Les mer om Faktasøkende reise til Kosovo

Kosovo:

Criminal Investigation is needed

(22/12-2010) - Inhuman treatment of prisoners in informal camps and illicit trafficking in human organs in Kosovo and Albania are terrible crimes which demand investigation.

Les mer om Criminal Investigation is needed
Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Helsingforskomiteen la tirsdag frem sine hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan for Utenriks-og forsvarskomiteen på Stortinget. Høringen ble arrangert i forbindelse med den nylig publiserte Stortingsmeldingen Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa. Helt sentralt for Helsingforskomiteen er styrking av demokrati, menneskerettigheter, rettstatsprinsipper og fremme av forsoning på Vest-Balkan.

Les mer om Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Faktareise 13-17 februar:

2005 et viktig år for Kosovo

(11/02-2005) I sommer starter FN prosessen som skal avgjøre Kosovos endelige status. Helsing- forskomiteen reiser dit 13 – 17 februar for å observere menneske- rettighetenes vilkår i forkant av statusavgjørelsen. I tillegg skal faktareisen kartlegge tre forhold: 1) De interetniske relasjonene mellom kosovo-albanere og den serbiske minoriteten, samt situasjonen for andre minoriteter. 2) Det politiske forholdet mellom styresmaktene i Prishtina og Beograd. 3) Forholdet mellom det kosovo-albanske og det internasjonale sam funn – med fokus på UNMIK (United Nation’s Mission in Kosovo).

Faktareise til Beograd og Pristina

(27/05-2005) I sommer starter FN prosessen som skal avgjøre Kosovos endelige status. Helsingforskomiteen reiser 27. mai – 1. juni for å observere menneskerettighetenes vilkår i forkant av statusavgjørelsen. Komiteen vil møte representanter fra myndigheter, politiske partier, frivillige organisasjoner, media og internasjonale organisasjoner. En liknende reise ble foretatt i februar i år, og komiteen vil følge opp temaene som ble diskutert da.

Seminar:

Rettsantropologiens bidrag til å oppklare og forhindre overgrep

(22/03-2006) I 1996 ble 23 år gamle Clea Koff sendt til Rwanda på oppdrag fra FNs krigsforbryterdomstol som den yngste av et team på 16. Som rettsantropolog skulle hun med bena i massegravene etter folkemordet i 1994 undersøke ofrenes levninger, identifisere dem og fastslå hvordan de var blitt drept.
Siden da har Koff deltatt på syv FN-oppdrag i Rwanda og det tidligere Jugoslavia.
- I årevis har jeg vært klar over at mitt mål er å bidra til å stanse brudd på menneskerettighetene ved å vise framtidige mordere at knokler kan snakke, sier hun i boken Knokkelkvinnen. Blant de døde i Rwanda, Bosnia, Kroatia og Kosovo.
I dag besøker Clea Koff Menneskerettighetshuset i Oslo for å forelese på et seminar i regi av Helsingforskomiteen og Humanist Forlag som gir ut boken på norsk

Feltreise til Kosovo

(19/06-2006) Denne uken deltar Helsingforskomiteen i en større delegasjon som skal samle inn informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Kosovo.

Les mer om Feltreise til Kosovo

Serious Human Rights Concerns in Kosovo Must Be Addressed

(23/06-2006) As the the UN currently decides on whether Kosovo should obtain political independence from Serbia and the international community, serious human rights concerns must be addressed immediately.
Thus concludes an international human rights fact-finding mission to Kosovo 18-22 June 2006, headed by the International Helsinki Federation (IHF).

Les mer om Serious Human Rights Concerns in Kosovo Must Be Addressed

Faktareise til Makedonia, Kosovo og Bosnia

(19/10-2006) Helsingforskomiteens Balkan-rådgiver Ole B Lilleås er denne uken på feltreise i Skopje, Pristina og Republika Srpska.

Les mer om Faktareise til Makedonia, Kosovo og Bosnia

Fra det vonde til det gode:

Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

(15/12-2006) Fra januar 2007 kan ungdom på Balkan delta på 'reisende menneskerettighets-skoler' til områder hvor sivile ble utsatt for krigsforbrytelser under konfliktene på 1990-tallet.

Les mer om Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

Valgobservasjon i Serbia

(19/01-2007) Helsingforskomiteen v/ Balkan-rådgiver Ole Benny Lilleås observerer parlamentsvalget i Serbia søndag 21. januar 2007.

Les mer om Valgobservasjon i Serbia

Nasjonalistpartiet størst, men demokratene får flertall i Serbia

(22/01-2007) Alt tyder på at parlamentsvalget i Serbia søndag ble gjennomført på en ordentlig måte. Det er ikke rapportert om avorlige uregelmessigheter, melder Helsingforskomiteens Ole B. Lilleås fra Beograd.

Les mer om Nasjonalistpartiet størst, men demokratene får flertall i Serbia

Stuck in time:

Or will 2007 be the year of Kosovo's new beginning?

(01/02-2007) Today some 50 people attended a Norwegian Helsinki Committee seminar on Kosovo and human rights in the shadow of nationalism and final status.

Les mer om Or will 2007 be the year of Kosovo's new beginning?

Forsiktig optimist for Kosovo

(05/02-2007) FNs spesialrapportør Martti Ahtisari for sluttstatussamtalene i Kosovo la frem sin rapport med anbefalinger fredag ettermiddag.

Les mer om Forsiktig optimist for Kosovo

Demonstration in Kosovo left two dead:

Need for independent investigation and fair trials

(14/02-2007) The violent handling of the Self-Determination Movement’s protest on Saturday raises serious concerns about leadership in Kosovo.

Les mer om Need for independent investigation and fair trials

Faktareise til Kosovo

(09/03-2007) En delegasjon fra Helsingforskomiteen reiser til Kosovo 12.-17. mars for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i forkant av statusavgjørelsen som ventes å komme i løpet av året.

Les mer om Faktareise til Kosovo

Witness protection still an obstacle to justice in Kosovo

(04/05-2007) Witnesses in war crimes trials in Kosovo are scared off from going to court, Institute for War and Peace Reporting shows in a recent report.

Les mer om Witness protection still an obstacle to justice in Kosovo

The Kurti Case: Law or Politics?

(14/05-2007) The Norwegian Helsinki Committee is concerned about the legality of detention cases in Kosovo, and about the arbitrariness in human rights organisations' access to interview detainees.

Les mer om The Kurti Case: Law or Politics?

Access to medication for children

(10/07-2007) The Norwegian Helsinki Committee is concerned about children's rights in Kosovo, particularly the access to medicine. As part of its human rights monitoring work in Kosovo, the NHC visited the Roma, Ashkali, and Egyptian (RAE) community in Fushë Kosovë / Kosovo Polje in March 2007. One case in particular raised several concerns.

Les mer om Access to medication for children

TV debate:

Arbitrary application of law in Kosovo?

(15/08-2007) On July 27 Norwegian Helsinki Committee representative Julie Chadbourne panelled on the television show "Life in Kosovo" debating the position of the judiciary.

Les mer om Arbitrary application of law in Kosovo?

Nytt landnotat: Kosovo:

Trenger langsiktig politikk for å styrke menneskerettighetene

(14/09-2007) Rettsvesenet, internt fordrevne og minoriteter får spesiell oppmerksomhet i Helsingforskomiteens oppdaterte notat om menneskerettigheter i Kosovo.

Les mer om Trenger langsiktig politikk for å styrke menneskerettighetene

Human Rights discussed in the OSCE

(04/10-2007) The Norwegian Helsinki Committee adresses human rights issues in Kosovo, Uzbekistan and Russia at an international conference in Warsaw this week.

Les mer om Human Rights discussed in the OSCE

Seminar:

RAE communities in Kosovo

(14/10-2007) Today at a seminar in Oslo the Norwegian Helsinki Committee lectures on the situation of Roma, Ashkaeli and Egyptian minorities in Kosovo.

Les mer om RAE communities in Kosovo

Concern for the appointment of Ombudsperson in Kosovo

(16/10-2007) The Norwegian Helsinki Committee stresses the importance of selecting an Ombudsperson in Kosovo with professional and moral credibility and independence.

Les mer om Concern for the appointment of Ombudsperson in Kosovo

New Helsinki Council in Kosovo

(07/12-2007) A new Kosovo Helsinki Council adopted statues and elected its first board yesterday.

Les mer om New Helsinki Council in Kosovo

Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

(19/12-2007) Regional and local human rights school coordinators from the West Balkan countries are gathered in Oslo this weekend to discuss and plan their work for the upcoming year.

Les mer om Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

Viktig veiskille i Serbia

(22/01-2008) To svært ulike kandidater kan bli Serbias president i år - men ingen av dem vil ta et ordentlig oppgjør med fortiden.

Les mer om Viktig veiskille i Serbia

Kosovo:

Kurti Trial: A Case for Retrial?

(31/01-2008) Julie Chadbourne is the NHC local representative in Kosovo
The Norwegian Helsinki Committee suggests that the controversial Kurti Case in Kosovo may be a case for retrial.

Les mer om Kurti Trial: A Case for Retrial?

Kurti Trial:

Case Suspended

(11/02-2008) The Norwegian and Swedish Helsinki Committees are deeply concerned about the message the suspension of the Kurti case sends to the public about the functioning of rule of law in Kosovo.

Les mer om Case Suspended

Kosovos nye utfordringer

(18/02-2008) Det uavhengige Kosovo står overfor både akutte og langsiktige utfordringer.

Les mer om Kosovos nye utfordringer

Reiser til Vest-Balkan og Ukraina

(27/02-2008) Helsingforskomiteen har mange internasjonale prosjekter i vår - hovedsaklig i form av menneskerettighetsrapportering og -undervisning.

Les mer om Reiser til Vest-Balkan og Ukraina

Politisk hestehandel med Kosovo

(29/02-2008) Rådgiver Aage Borchgrevink i sin månedlige spalte i Morgenbladet i dag:

Les mer om Politisk hestehandel med Kosovo

Joint media release on Kosovo:

EU Should Ensure International Mission is Accountable

(10/03-2008) Success will depend on effective scrutiny of human rights record, says Amnesty International, Human Rights Watch, and the Norwegian Helsinki Committee.

Les mer om EU Should Ensure International Mission is Accountable

Helsingforskomiteen til regjeringen:

Fortsett innsatsen for demokrati og menneskerettigheter på Vest-Balkan

(21/01-2011) Helsingforskomiteen peker på at fortsatt støtte til demokrati og menneskerettigheter trengs på Vest-Balkan. Rettsoppgjør etter grove overgrep og styrking av sivilsamfunn med sterke og kritiske organisasjoner bør prioriteres, ikke minst i Kosovo og Bosnia og Hercegovina, skriver komiteen i et brev til Utenriksdepartementet som innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk vestbalkanpolitikk.Stortingsmeldingen er ventet våren 2011.

Kosovo:

Serious accountability problems

(12/03-2008) Hina Jilani, the UN Special Representative for Human Rights Defenders, presented a report to the UN Human Rights Council in Geneva this week.

Les mer om Serious accountability problems

Freedom of movement in Kosovo

(11/04-2008) The Norwegian Helsinki Committee has signed an appeal to the government of Kosovo on a matter of freedom of movement.

Les mer om Freedom of movement in Kosovo

Kosovo:

Norwegian Helsinki Commitee addresses EULEX judges on rule of law

(30/05-2008) The Norwegian Helsinki Committee Representative in Kosovo, Julie Chadbourne, yesterday joined a panel of international NGOs in providing ananalysis and insight into the Kosovo justice system.

Les mer om Norwegian Helsinki Commitee addresses EULEX judges on rule of law

Kosovo:

The right to return to the place of origin

(05/06-2008) In an open letter to the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) today, the Norwegian Helsinki Committee called for the removal of impediments to the reconstruction of approximately 25 houses in Rudesh village, Istok/g municipality, Kosovo.

Les mer om The right to return to the place of origin

Kosovo:

Ensuring proper schooling for Roma, Ashkaeli and Egyptian children

(01/07-2008) The Norwegian Helsinki Committee has written a letter to the Kosovo Minister of Education, to ask him to immediately ensure proper schooling for Roma, Ashkaeli and Egyptian (RAE) children in a manner that is not discriminatory. The school at the RAE-camp in Obiliq is particularly problematic in this regard. The human right to education is a universally accepted principle that cannot be denied to any child. This right not only requires that authorities provide schools and theoretical access to them, but also that attendance and minimum quality standards are actively ensured.

Letter to the President of the Assembly of Kosovo:

Concern over faliure to appoint an Ombudsperson in Kosovo

(25/02-2009) The Swedish and Norwegian Helsinki Committees for Human Rights express their regrets for the repeated failure by the Assembly of Kosovo to appoint a representative for the Ombudsperson Institution and stress the importance of appointing an Ombudsperson with professional and moral credibility and relevant experience from the human rights field at the earliest possible date.

Lokalvalg i Kosovo 15. november:

Spent på om også serbere deltar

(13/11-2009) Siden Kosovo uavhengighetserklæring i februar 2008 har det ikke skjedd vesentlige forbedringer i forhold til demokrati og menneskerettigheter. Helsingforskomiteen er bekymret over til trusler mot den framstående journalisten Jeta Xharra, vold mot Roma-minoriteten og at rettsvesenet ikke kan gi befolkningen effektiv tilgang til lov og rett, for eksempel er minoriteters tilgang til egen eiendom et stort uløst spørsmål. -Vi er spente på i hvilken grad den serbiske befolkningen sør for Ibar kommer til å delta i søndagens kommunevalg, sier Balkan-rådgiver Ole B Lilleås i Den norske Helsingforskomité.

Les mer om Spent på om også serbere deltar

Kosovo parliamentary elections:

-A boycott will leave the Serb community stuck in a ghetto

(06/12-2010) In an open letter signed by 104 of Serbia’s leading intellectuals, the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia appeals to Serbs in Kosovo to vote in the upcoming extraordinary parliamentary elections to be held on 12 December 2010. These elections provides an opportunity for the Serb community to further strengthen its position as an independent political factor in Kosovo. And this position ensures the community’s upper hand in the settlement of the problems of its everyday life. A boycott of the parliamentary elections would only be to the detriment of the Serb community in Kosovo and leave it stuck in a ghetto.

Criminal Investigation is needed

(22/12-2010) - Inhuman treatment of prisoners in informal camps and illicit trafficking in human organs in Kosovo and Albania are terrible crimes. All alleged perpetrators, including Prime Minister Hashim Thaci and his "Drenica group", must be thoroughly, efficiently and impartially investigated by competent authorities, says Bjørn Engesland, Secretary-General of the Norwegian Helsinki Committee.

Les mer om Criminal Investigation is needed