Faktareise til Kosovo | Den norske Helsingforskomité

Faktareise til Kosovo

(09/03-2007) En delegasjon fra Helsingforskomiteen reiser til Kosovo 12.-17. mars for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i forkant av statusavgjørelsen som ventes å komme i løpet av året.

De siste månedene har provinsen vært preget av opptøyer og uroligheter, og 10. februar ble to personer drept da politiet slo ned på en demonstrasjon. Menneskerettighetsorganisasjoner spør om det nasjonale og internasjonale lederskapet har vist tilstrekkelig evne til å forsikre befolkningen om at myndighetsinstitusjonene i Kosovo kan lede provinsen effektivt og rettferdig. 

Myndighetene har enda ikke offentliggjort granskningsrapporten etter denne hendelsen, og selv ikke Ombudsinstitusjonen har fått tilgang til obsduksjonsresultatene. Helsingforskomiteen vil ta dette opp med UNMIK og justismyndighetene neste uke.

Et av de viktigste menneskerettighetsspørsmål i forbindelse med statusavgjørelsen er situasjonen for minoritetsgruppene i Kosovo. Særlig den serbiske befolkningen opplever frykt og stor usikkerhet i forhold til fremtiden. Den fremtidige løsning på Kosovos politiske status må bidra til å trygge og beskytte minoritetsgruppene. Helsingforskomiteen vil diskutere dette med aktuelle myndigheter og organisasjoner, samt besøke Roma-leirer i provinsen.

Den norske Helsingforskomité har fulgt menneskerettighetsutviklingen i Kosovo nøye og har etablert et eget kontor i Pristhina.