Feltreise til Kosovo | Den norske Helsingforskomité

Feltreise til Kosovo

(19/06-2006) Denne uken deltar Helsingforskomiteen i en større delegasjon som skal samle inn informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Kosovo.

Delegasjonen fokuserer spesielt på situasjonen til kosovo-serberne og andre minoriteter i forbindelse med spørsmålet om Kosovo skal bli uavhengig fra Serbia. FN skal i løpet av året ta stilling til Kosovos status, og har i prosessen behov for innspill på menneskerettslige tema fra uavhengige organisasjoner.

Sammen med Helsingforskomiteen deltar representanter fra ulike søsterorganisasjoner på Balkan, samt sekretariatet i Den internasjonale Helsingforsføderasjon. Faktareisen skal munne ut i et notat med anbefalinger som offentliggjøres på en pressekonferanse i Pristina 22. juni.