Forsiktig optimist for Kosovo | Den norske Helsingforskomité

Forsiktig optimist for Kosovo

(05/02-2007) FNs spesialrapportør Martti Ahtisari for sluttstatussamtalene i Kosovo la frem sin rapport med anbefalinger fredag ettermiddag.

Dagbladets 'Magasinet' har intervjuet Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland om fremtidsutsiktene i Kosovo.

- Jeg er forsiktig optimist, og tror ikke det vil komme militære angrep. Trolig kommer det sterke reaksjoner fra Beograd, men til syvende og sist vil de nok akseptere planen fordi andre hensyn veier tyngre, sier Engesland.