Kosovos nye utfordringer | Den norske Helsingforskomité

Kosovos nye utfordringer

(18/02-2008) Det uavhengige Kosovo står overfor både akutte og langsiktige utfordringer.

- De nærmeste dagene gjelder det å få til en fredelig overgang som ikke truer minoritetenes sikkerhet og svekker stabiliteten på Vest-Balkan, sier Helsingforskomiteens rådgiver Ole B. Lilleås.

Lilleås reiser til Kosovo neste uke for å overvåke situasjonen blant annet i den etnisk delte byen Mitrovica og i flere enklaver der serbere lever isolert fra den albanske majoritetsbefolkningen.

Den viktigste utfordringen på lengre sikt er å bygge opp et effektivt og rettferdig rettssystem som befolkningen kan ha tillit til.

- FN har kommet bemerkelsesverdig kort i arbeidet med å utvikle jusssektoren. Her må den nye regjeringen straks ta fatt med effektiv assistanse fra EU og andre land. Også Norge, sier Lilleås.

Helsingforskomiteens stedlige representant, Julie Chadbourne, følger med på utviklingen i Kosovo fra dag til dag.