Nasjonalistpartiet størst, men demokratene får flertall i Serbia | Den norske Helsingforskomité

Nasjonalistpartiet størst, men demokratene får flertall i Serbia

(22/01-2007) Alt tyder på at parlamentsvalget i Serbia søndag ble gjennomført på en ordentlig måte. Det er ikke rapportert om avorlige uregelmessigheter, melder Helsingforskomiteens Ole B. Lilleås fra Beograd.

- I følge troverdige prognoser er det ultranasjonalistiske radikale partiet, SRS, fortsatt størst med 29%, men sammenliknet med forrige valg er det framgangen for det demokratiske partiet, DS, og de liberale som er mest påfallende. De endelige offisielle resultat må foreligge senest torsdag.

- Ingen partier eller blokker er store nok til å danne regjering alene, og statsminister Kostunicas parti, DSS, har havnet i en vippeposisjon hvor han kan velge å samarbeide med de Radikale eller DS og andre småpartier. Vi kan sannynligvis forvente lange forhandlinger om regjeringsdannelsen.

- Uansett hva som blir resultatet av denne regjeringsdannelsen, krever Helsingforskomiteen at den nye regjeringen må samarbeide med tribunalet i Haag, søke en fredelig løsning på Kosovosprørsmålet som ivaretar interessene til befolkningen som hører til i Kosovo, og gjennomføre gjennomgripende reformer innen sikkerhet- og justissektoren, sier Balkan-rådgiver Lilleås