Reiser til Vest-Balkan og Ukraina | Den norske Helsingforskomité

Reiser til Vest-Balkan og Ukraina

(27/02-2008) Helsingforskomiteen har mange internasjonale prosjekter i vår - hovedsaklig i form av menneskerettighetsrapportering og -undervisning.

Denne uken er Balkan-rådgiver Ole B. Lilleås i Kosovo for å få førstehåndskjennskap til situasjonen i den nærmeste tid etter uavhengighetserklæringen. Han reiser rundt i området sammen med stedlig representant Julie Chadbourne, og ser spesielt på menneskerettighetssituasjonen for minoriteter. En særlig bekymring er de mange Roma, Askhali og Egyptere (RAE) som lever uten identitetspapirer og derfor mangler tilgang til selv de mest grunnleggende offentlige tjenester innen helse og utdanning. Lilleås og Chadbourne vil også besøke og intervjue serbere som bor i enklaver sør i Kosovo.

Undervisningsmedarbeider Mina Skouen reiser i morgen til Sarajevo og Bijelina i Bosnia for å møte samarbeidspartnere og diskutere fremtidsstrategier. Helsingforskomiteens største prosjekt på Balkan gjennom ti år har vært Menneskerettighetsskolene som med tiden har vokst til et regionalt nettverk av egendrevne ungdomsgrupper under de lokale Helsingforskomiteene, støttet av Den norske Helsingforskomité. Skouen er prosjektansvarlig for menneskerettighetsundervisningen på Balkan og fører tilsyn med ungdomsgruppene.

Undervisningsleder Enver Djuliman er 26. februar - 2. mars i Kiev for å delta i opplæringen av fremtidige menneskerettighetsundervisere- og aktivister.