Spent på om også serbere deltar | Den norske Helsingforskomité

Spent på om også serbere deltar

(13/11-2009) Siden Kosovo uavhengighetserklæring i februar 2008 har det ikke skjedd vesentlige forbedringer i forhold til demokrati og menneskerettigheter. Helsingforskomiteen er bekymret over til trusler mot den framstående journalisten Jeta Xharra, vold mot Roma-minoriteten og at rettsvesenet ikke kan gi befolkningen effektiv tilgang til lov og rett, for eksempel er minoriteters tilgang til egen eiendom et stort uløst spørsmål. -Vi er spente på i hvilken grad den serbiske befolkningen sør for Ibar kommer til å delta i søndagens kommunevalg, sier Balkan-rådgiver Ole B Lilleås i Den norske Helsingforskomité.

Beograd fraråder deltakelse og enhver kontakt med Kosovo-myndigheter man ikke vil anerkjenne, men det er en tendens til at Kosovo-serbere i enklavene i økende grad har funnet praktiske og pragmatiske måter å orde hverdagslivet på. For eksempel har bruken av ID og grunnleggende tjenester fra Kosovo-myndighetene økt, sier Lilleås. I 2008 ble det gjort endringer i kommunestrukturen for at serbiske partier og kandidater skal ha mulighet til å få flertall i flere områder i sør, men dette forutsetter at den serbiske befolkningen benytter sin stemmerett. En bedret politisk representasjon kan bli en viktig faktor for å opprettholde den serbiske befolkningen også sør for Ibar-elven, mener han. Valgresultatet, ikke minst deltakelse fra befolkningen som helhet, vil kunne leses som en indikasjon på det politiske establishmentet sin popularitet. Når uavhengigheten ikke lenger dominerer hele den politiske scenen vil velgernes forventninger om økonomisk og annen framgang kommer mer i forgrunnen. Det kan bli en tøff test for de dominerende politiske partiene. Det understreker også at det internasjonale samfunns mål om stabilitet i Kosovo vil kreve en langsiktig innsats for økonomisk og samfunnsmessig utvikling.