Trenger langsiktig politikk for å styrke menneskerettighetene | Den norske Helsingforskomité

Trenger langsiktig politikk for å styrke menneskerettighetene

(14/09-2007) Rettsvesenet, internt fordrevne og minoriteter får spesiell oppmerksomhet i Helsingforskomiteens oppdaterte notat om menneskerettigheter i Kosovo.

Blant mange og store menneskerettighetsutfordringer i provinsen, er justissektoren, internt fordrevne og situasjonen for minoritetene med hensyn til sikkerhet, bevegelsesfrihet, diskriminering og tilgang til offentlige tjenester som for eksempel utdanning de største.

Spørsmålet om provinsens framtidige status har lenge overskygget andre spørsmål for lokale og internasjonale aktører i Kosovo. Menneskerettighetssituasjonen har ikke fått den nødvendige politiske oppmerksomhet samtidig som situasjonen har vært skjønnmalt av politiske hensyn, sier Helsingforskomiteen.

- Minoritetsgruppene roma, askhali og 'egyptere' trakasseres, har liten bevegelsesfrihet, blir fiendtlig behandlet og har knapt tilgang til offentlige tjenester som skole, helse og bolig, sier Balkan-rådgiver Ole B. Lilleås til Aftenposten i dag.