| Den norske Helsingforskomité

Kroatia

Kroatia

Helsingforskomiteen har arbeidet med situasjonen i Kroatia siden starten på 1990-tallet. Vi har sammen med våre søsterorganisasjoner overvåket menneskerettighetssituasjonen, observert valg og gitt finansiell støtte til våre partnere.

Seks ledere for den Kroatiske utbryterrepublikken i Bosnia-Hercegovina dømt

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia:

Seks ledere for den Kroatiske utbryterrepublikken i Bosnia-Hercegovina dømt

Seks ledere for den Kroatiske utbryterrepublikken i Bosnia-Hercegovina er funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Dommen ble avsagt i Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i dag, to årtier etter at bosniske muslimer ble myrdet og deportert fra Bosnia-Hercegovina under den blodige krigen i det tidligere Jugoslavia. – Dommen er svært viktig for å vise ofrene at deres lidelser har blitt sett og erkjent, sier Helsingforskomiteens undervisningsleder Enver Djuliman, selv fra Mostar i Bosnia-Hercegovina.

Les mer om Seks ledere for den Kroatiske utbryterrepublikken i Bosnia-Hercegovina dømt
Pride Parade in Split a success for the LGBTI community in Croatia

Croatia:

Pride Parade in Split a success for the LGBTI community in Croatia

The Norwegian Helsinki Committee congratulates the organizers of Pride Parade “Equal – before the law” in Split this Saturday. Despite fear of violent incidents, 600 persons managed to walk through the city and make the parade a celebration of human rights and equality; the very nature of pride parades.

Les mer om Pride Parade in Split a success for the LGBTI community in Croatia
Split Pride Parade under pressure

Croatia:

Split Pride Parade under pressure

The Norwegian Helsinki Committee expresses full support for the Split Pride Parade “Equal before the Law”, which despite political pressure and threats of violence will be organized on Saturday 9 June.

Les mer om Split Pride Parade under pressure
Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Helsingforskomiteen la tirsdag frem sine hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan for Utenriks-og forsvarskomiteen på Stortinget. Høringen ble arrangert i forbindelse med den nylig publiserte Stortingsmeldingen Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa. Helt sentralt for Helsingforskomiteen er styrking av demokrati, menneskerettigheter, rettstatsprinsipper og fremme av forsoning på Vest-Balkan.

Les mer om Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

BOK: Menneskerettigheter - en innføring (bosnisk, serbisk, kroatisk utgave)

(15/06-2003). Av G. Karlsen og E. Djuliman (red)

Boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem. Boken har et eget kapittel om menneskerettighetssituasjonen i Bosnia og Hercegovina. Boken diskuterer aktuelle problemstillinger og er full av eksempler som for eksempel Kosovo-krisen, bombingen av Irak og terrorangrepene i New York 11 september 2001.

Bestill bok kr. 150,-

Menneskerettigheter på Balkan

(05/03-2004) I til 4 mars møttes representanter fra Helsingforskomiteene i Serbia, Montenegro, Bosnia - Hercegovina, Kroatia, Makedonia og Norge i Beograd, for å legge ytterligere planer for prosjektet "Menneskerettighetsskoler på Balkan". Siden 2000 er det organisert 45 slike ni-dagers skoler for mer enn 1000 ungdommer. Leder for prosjektet Enver Djuliman deltok fra norsk side. På møtet ble det lagt planer for regionale menneskerettighetsskoler og etablering av Helsingforskomiteens ungdomsgrupper.

Les mer om Menneskerettigheter på Balkan

Lærer opp nye lærere:

Ungdom i tidligere Jugoslavia skal undervise i barns rettigheter

(27/09-2005). 22 ungdommer fra seks land på Vest-Balkan er denne uken samlet i Kroatia for å lære hvordan de best kan gi kunnskap om menneskerettigheter videre til sine jevnaldrende. Ukeskurset er del av en rekke på seks regionale menneskerettighetsskoler i tidligere Yugoslavia som skal knytte sammen ungdomsgrupper på tvers av landegrensene og dyktiggjøre dem i menneskerettighetsarbeid.

Les mer om Ungdom i tidligere Jugoslavia skal undervise i barns rettigheter

Seminar:

Rettsantropologiens bidrag til å oppklare og forhindre overgrep

(22/03-2006). I 1996 ble 23 år gamle Clea Koff sendt til Rwanda på oppdrag fra FNs krigsforbryterdomstol som den yngste av et team på 16. Som rettsantropolog skulle hun med bena i massegravene etter folkemordet i 1994 undersøke ofrenes levninger, identifisere dem og fastslå hvordan de var blitt drept.

Les mer om Rettsantropologiens bidrag til å oppklare og forhindre overgrep

Fra det vonde til det gode:

Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

(15/12-2006) Fra januar 2007 kan ungdom på Balkan delta på 'reisende menneskerettighets-skoler' til områder hvor sivile ble utsatt for krigsforbrytelser under konfliktene på 1990-tallet

Les mer om Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

(19/12-2007) Regional and local human rights school coordinators from the West Balkan countries are gathered in Oslo this weekend to discuss and plan their work for the upcoming year.

Les mer om Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

Helsingforskomiteen til regjeringen:

Fortsett innsatsen for demokrati og menneskerettigheter på Vest-Balkan

(21/01-2011). Helsingforskomiteen peker på at fortsatt støtte til demokrati og menneskerettigheter trengs på Vest-Balkan. Rettsoppgjør etter grove overgrep og styrking av sivilsamfunn med sterke og kritiske organisasjoner bør prioriteres, ikke minst i Kosovo og Bosnia og Hercegovina, skriver komiteen i et brev til Utenriksdepartementet som innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk vestbalkanpolitikk.Stortingsmeldingen er ventet våren 2011