Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler | Den norske Helsingforskomité

Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

(15/12-2006) Fra januar 2007 kan ungdom på Balkan delta på 'reisende menneskerettighets-skoler' til områder hvor sivile ble utsatt for krigsforbrytelser under konfliktene på 1990-tallet

Her skal deltakerne få undervisning i menneskerettigheter, bruk og misbruk av historien, oppgjør med fortiden og gjenoppbygging av tillit mellom folkegrupper.

Opplegget er del av den nye kursplanen for menneskerettighetsskolene på Balkan, der arrangørene nå kan velge mellom fem ulike kursmodeller. Den ble vedtatt på et planleggingsmøte for skolekoordinatorer og programledere på Menneskerettighetshuset i Sarajevo 10-13. desember.

Andre temaer på møtet var styrking av samarbeidet over landegrensene, tilpasning av undervisningsprogrammet for utviklingen i hvert enkelt land, videreutvikling av undervisningstilbudet og satsing på aktivisme etter utdanningen.