Menneskerettigheter på Balkan | Den norske Helsingforskomité

Menneskerettigheter på Balkan

(05/03-2004) I til 4 mars møttes representanter fra Helsingforskomiteene i Serbia, Montenegro, Bosnia - Hercegovina, Kroatia, Makedonia og Norge i Beograd, for å legge ytterligere planer for prosjektet "Menneskerettighetsskoler på Balkan". Siden 2000 er det organisert 45 slike ni-dagers skoler for mer enn 1000 ungdommer. Leder for prosjektet Enver Djuliman deltok fra norsk side. På møtet ble det lagt planer for regionale menneskerettighetsskoler og etablering av Helsingforskomiteens ungdomsgrupper.

Menneskerettighetsskoler

... Russland ... Norge ... Bosnia-Hercegovina ... Serbia ... Kosovo ... Montenegro ... Kroatia ... Makedonia...

 

Siden 1998 har Helsingforskomiteen organisert et hundre-

talls menneskerettighetsskoler i Norge og i utlandet. En menneskerettighetsskole er et ni-dagers kurs i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. I tillegg til foredrag og teoretisk opplæring, legger skolene vekt på pedagogiske metoder som oppfordrer til ung- dommenes egen deltakelse. Blant annet brukes drama/ teater, film, diskusjoner og besøk til ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Det er ungdom med forskjellig nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn som er deltakere. Dermed blir skolene et møtested for dialog der eventuelle fiendebilder og stereotype oppfatninger kan brytes ned, og forhåpentligvis erstattes med empati og respekt for andre.

 

Målsettingen med menneskerettighetsskolene er å:

- gi kunnskap om menneskerettigheter og hvordan respekt for menneskerettighetene kan bidra til å utvikle bedre relasjoner mellom mennesker, mer rettferdige samfunns- forhold og selvrealisering for det enkelte individ

 

- gi kunnskap om flerkulturell forståelse slik at de unge kan bli bedre i stand til å forstå andre mennesker ut fra de andres ståsted og bevisstgjøre ungdommene på deres egne forståelsesrammer og holdninger

 

- gi kunnskap om fredelig konflikthåndtering for å skape bevissthet om at konflikter ikke bare representerer kriser, men også kan være muligheter og at vi selv ofte kan velge hvordan vi skal forholde oss til en konflikt.

 

Menneskerettighetsskoler på Balkan

Den norske Helsingforskomité, har i samarbeid med de nasjonale Helsingforskomiteene på Balkan, organisert et førti-talles menneskerettighetsskoler i området siden 1998. Fra og med 2001 har prosjektet fått finansiell støtte av Det norske utenriksdepartementet. Ved siden av at mennesker på Balkan får bistand til materiell oppbygging, hus og arbeid, er det like viktig å arbeide med "den menneskelige dimensjon". De usynlige forhold som eksisterer mellom mennesker som har vært fiender i krig, må bearbeides for å skape en positiv samfunnsutvikling. Menneskerettighets- skoler er et prosjekt som investerer i fremtiden ved at man arbeider for å skape bevegelse i unge menneskers sinn og en positiv holdningsendring for nye generasjoner.