Rettsantropologiens bidrag til å oppklare og forhindre overgrep | Den norske Helsingforskomité

Rettsantropologiens bidrag til å oppklare og forhindre overgrep

(22/03-2006). I 1996 ble 23 år gamle Clea Koff sendt til Rwanda på oppdrag fra FNs krigsforbryterdomstol som den yngste av et team på 16. Som rettsantropolog skulle hun med bena i massegravene etter folkemordet i 1994 undersøke ofrenes levninger, identifisere dem og fastslå hvordan de var blitt drept.

Siden da har Koff deltatt på syv FN-oppdrag i Rwanda og det tidligere Jugoslavia.

- I årevis har jeg vært klar over at mitt mål er å bidra til å stanse brudd på menneskerettighetene ved å vise framtidige mordere at knokler kan snakke, sier hun i boken Knokkelkvinnen. Blant de døde i Rwanda, Bosnia, Kroatia og Kosovo.

I dag besøker Clea Koff Menneskerettighetshuset i Oslo for å forelese på et seminar i regi av Helsingforskomiteen og Humanist Forlag som gir ut boken på norsk.