Ungdom i tidligere Jugoslavia skal undervise i barns rettigheter | Den norske Helsingforskomité

Ungdom i tidligere Jugoslavia skal undervise i barns rettigheter

(27/09-2005). 22 ungdommer fra seks land på Vest-Balkan er denne uken samlet i Kroatia for å lære hvordan de best kan gi kunnskap om menneskerettigheter videre til sine jevnaldrende. Ukeskurset er del av en rekke på seks regionale menneskerettighetsskoler i tidligere Yugoslavia som skal knytte sammen ungdomsgrupper på tvers av landegrensene og dyktiggjøre dem i menneskerettighetsarbeid.

De forrige tre kursene lærte ungdommene å utarbeide konkrete prosjekter, mens det pågående kurset skal lære dem å holde workshops i grunnskoler og ungdomsskoler om barns rettigheter.

 

- Vi har valgt fokus etter ungdommenes egne behov, sier programkoordinator Nebosja Tasic fra Helsingforskomiteen i Beograd. - På siste kurs sa de at de trengte undervisningstrening. Hva som blir fokus for de neste kursene vet vi ikke enda. Det legges opp etter hva deltakerne nå sier de har mest bruk for. Men tanken er at de til neste år skal ha utarbeidet konkrete prosjekt og få veiledning i å sette dem ut i praksis.

 

De regionale ungdomskursene er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske Helsingforskomité og våre lokale søsterorganisasjoner på Vest-Balkan.