| Den norske Helsingforskomité

From rainbow to revolution

LGBTI makes waves:

From rainbow to revolution

Decades of experience in getting things done has brought LGBTI activists in the frontline in national revolutions.

Les mer om From rainbow to revolution
Makedonia

Makedonia

Den norske Helsingforskomiteen har overvåket og rapportert om situasjonen i Makedonia siden 1989. Fokuset har vært overvåking og rapportering om menneskerettighetssituasjonen og de inter-etniske forholdene i landet.

Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated

Macedonia:

Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated

The Norwegian Helsinki Committee expresses concern about increased political tension in Macedonia after protesters forced their way into the Parliament in Skopje Thursday 27 April.

Les mer om Attack on opposition in the Macedonian Parliament should be investigated
Trenger EU Vest-Balkan?

Kronikk:

Trenger EU Vest-Balkan?

-Russland får stadig større innflytelse og innlemmer Vest-Balkan i sin interessesfære. Samtidig er EUs engasjement på Vest-Balkan blitt mindre de siste ti årene mens Russland stadig får større innflytelse og innlemmer regionen i sin interessesfære. EUs troverdighet er svekket, og Russlands rolle bidrar til å hindre landene fra å knytte seg tettere til både NATO og EU. NHCs Enver Djuliman har analysert hvordan Russland øker sin innflytelse på Vest-Balkan, og peker på hvilke grep EU kan ta for å gjenerobre sin rolle i regionen.

Les mer om Trenger EU Vest-Balkan?
Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

Macedonia:

Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

The Norwegian Helsinki Committee(NHC), The Norwegian LGBT Organization (LLH) and Amnesty International Norway expressed concern for the situation for LGBTI persons in Macedonia in a letter sent to Nikola Gruevski, Prime Minister of Macedonia, 6 November 2014.

Les mer om Investigate violence against sexual- and gender minorities (LGBTI) in Macedonia

Helsingforskomiteen til regjeringen:

Fortsett innsatsen for menneskerettigheter og demokrati på Vest-Balkan

(21/01-2011) Helsingforskomiteen peker på at fortsatt støtte til demokrati og menneskerettigheter trengs på Vest-Balkan. Rettsoppgjør etter grove overgrep og styrking av sivilsamfunn med sterke og kritiske organisasjoner bør prioriteres, ikke minst i Kosovo og Bosnia og Hercegovina, skriver komiteen i et brev til Utenriksdepartementet som innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk vestbalkanpolitikk.Stortingsmeldingen er ventet våren 2011.

Internasjonale standarder på valget i Makedonia

(17/09-2002) På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Statsminister Georgievski erklærte valgnatten at hans parti, det nasjonalistisk orienterte VMRO DPMNE, hadde mistet regjeringsgrunnlaget og gratulerte opposisjonsalliansen, ledet av SDSM, det sosial-demokratiske partiet. Alliansen ligger an til å få et rent flertall i det nye parlamentet. Rådgiver Aage Borchgrevink som observerte valget gir her en oppsummering og redegjør for de noen av de utfordringene som Makedonia, ennå preget av inter-etnisk spenning, står overfor.

Les mer om Internasjonale standarder på valget i Makedonia

Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

(18/11-2002) På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Nå er valgobservasjonsrapporten klar, skrevet av Helsingforskomiteen i Makedonia.

Les mer om Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

Makedonia - forsoning eller fortsatt konflikt?

(18/03-2003) Makedonia stod på randen av borgerkrig våren og sommeren 2001. Intenst internasjonalt diplomati førte til at en fredsavtale ble inngått mellom albanske og makedonske partier. Det er vedtatt omfattende endringer i den makedonske grunnloven som gir det albanske mindretallet sterkere rettigheter. Sentrale spørsmål på seminaret, som Helsingforskomiteen organiserer sammen med Atlanterhavskomiteen, vil være: - om forholdet mellom de to gruppene fortsatt er preget av mistro og fiendskap, - hvordan vanlige mennesker og politikere i Makedonia ser på EU, USA og NATOs innblanding i konflikten, og - hvordan fremtiden ser ut. Helsingforskomiteens nye rapport om Makedonia "Divided Perceptions" vil lanseres

Les mer om Makedonia - forsoning eller fortsatt konflikt?

"Conflicting Perceptions" - ny rapport om Makedonia

(23/04-2003) I 2001 truet væpnet konflikt i deler av Makedonia med å føre landet inn i en fullskala borger- krig. Etter omfattende internasjonalt diplomati og militær tilstedeværelse, ble en avtale om styrking av det albanske mindretallets rettigheter og modernisering av staten undertegnet 13 august 2001. Helsingforskomiteens rapport gir en oversikt over utviklingen i landet etter 2001, og er basert på omfattende feltarbeid. Temaer er de ulike gruppenes forståelse av konflikten, holdninger til sameksistens og utfordringer som nasjonale myndigheter og internasjonale aktører står overfor med forsoning og gjenreising av samfunnet.

Menneskerettigheter på Balkan

(05/03-2004) I til 4 mars møttes representanter fra Helsingforskomiteene i Serbia, Montenegro, Bosnia - Hercegovina, Kroatia, Makedonia og Norge i Beograd, for å legge ytterligere planer for prosjektet "Menneskerettighetsskoler på Balkan". Siden 2000 er det organisert 45 slike ni-dagers skoler for mer enn 1000 ungdommer. Leder for prosjektet Enver Djuliman deltok fra norsk side. På møtet ble det lagt planer for regionale menneskerettighetsskoler og etablering av Helsingforskomiteens ungdomsgrupper.

Les mer om Menneskerettigheter på Balkan

Roma refugees expelled from Macedonia

(27/05-2005) Secretary General Bjørn Engesland has been in Skopje this week on behalf of the International Helsinki Federation and the Roma European Rights Centre to look into the situation of the Roma refugees arriving from Kosovo in 1999. There have been worrying reports that the Macedonian government may forcibly expel the group to Kosovo or to Serbia and Montenegro.

Balkan-prosjektet:

Ungdom på koordinatormøte i Makedonia

(24/10-2006) Undervisningsleder Enver Djuliman er denne uken i Ohrid, Makedonia for å lede det fjerde koordinatormøte for ungdomsgruppene på Balkan.
Prosjektet Menneskerettighetsskoler på Balkan har siden 1999 involvert tusenvis av ungdom, og i 2004 organiserte mange av deltakerne seg i ni ungdomsgrupper under de lokale Helsingforskomiteene.
Lederne av ungdomsgruppene har vært samlet tidligere på tre regionale treningsskoler, der de har fått opplæring i å undervise sine jevnaldrende og å utvikle prosjekter og prosjektsøknader.
Denne uken skal de, sammen med komiteenes menneskerettighetsskolekoordinatorer, planlegge neste års undervisningsaktiviteter. Dessuten skal de lansere sin felles internettside www.humanrightsschools.org.
Parallelt med koordinasjonsmøtet foregår en menneskerettighetsskole for 26 av ungdomsgruppenes ordinære medlemmer.

Faktareise til Makedonia, Kosovo og Bosnia

(19/10-2006) Helsingforskomiteens Balkan-rådgiver Ole B Lilleås er denne uken på feltreise i Skopje, Pristina og Republika Srpska.

Les mer om Faktareise til Makedonia, Kosovo og Bosnia

Fra det vonde til det gode:

Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

(15/12-2006) Fra januar 2007 kan ungdom på Balkan delta på 'reisende menneskerettighets-skoler' til områder hvor sivile ble utsatt for krigsforbrytelser under konfliktene på 1990-tallet.
Her skal deltakerne få undervisning i menneskerettigheter, bruk og misbruk av historien, oppgjør med fortiden og gjenoppbygging av tillit mellom folkegrupper.
Opplegget er del av den nye kursplanen for menneskerettighetsskolene på Balkan, der arrangørene nå kan velge mellom fem ulike kursmodeller. Den ble vedtatt på et planleggingsmøte for skolekoordinatorer og programledere på Menneskerettighetshuset i Sarajevo 10-13. desember.
Andre temaer på møtet var styrking av samarbeidet over landegrensene, tilpasning av undervisningsprogrammet for utviklingen i hvert enkelt land, videreutvikling av undervisningstilbudet og satsing på aktivisme etter utdanningen.

Media freedom under attack in Macedonia

Macedonia:

Media freedom under attack in Macedonia

A closed down TV station, three closed downed independent newspapers, as well as prospects of more restrictive legislation, cause worry of the situation of media freedom in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. “Regardless of whether the tax evasion cases raised against the media outlets and their owner are well-founded, Macedonian authorities should avoid silencing independent media critical of the government”, said Norwegian Helsinki Committee Advisor Ole B. Lilleås. “The amounts demanded and the conditions of payments seem to be designed to silence critical media.”

Les mer om Media freedom under attack in Macedonia
Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Helsingforskomiteen la tirsdag frem sine hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan for Utenriks-og forsvarskomiteen på Stortinget. Høringen ble arrangert i forbindelse med den nylig publiserte Stortingsmeldingen Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa. Helt sentralt for Helsingforskomiteen er styrking av demokrati, menneskerettigheter, rettstatsprinsipper og fremme av forsoning på Vest-Balkan.

Les mer om Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

(19/12-2007) Regional and local human rights school coordinators from the West Balkan countries are gathered in Oslo this weekend to discuss and plan their work for the upcoming year.

Les mer om Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo