| Den norske Helsingforskomité

From rainbow to revolution

LGBTI makes waves:

From rainbow to revolution

Decades of experience in getting things done has brought LGBTI activists in the frontline in national revolutions.

Les mer om From rainbow to revolution
Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle

Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle

Regjeringens forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn har alvorlige svakheter, konkluderte Helsingforskomitéen i sin høringsuttalelse.

Les mer om Religions- og livssynsfrihet må gjelde for alle
Høringsuttalelse: Forslag til Lov om tros- og livssynssamfunn

Høringsuttalelse: Forslag til Lov om tros- og livssynssamfunn

Helsingforskomiteens høringsuttalelse til Kulturdepartementet, 31. desember 2017: Forslag til lov om tros- og livssynssamfunn.

Les mer om Høringsuttalelse: Forslag til Lov om tros- og livssynssamfunn
Det norske valget sett gjennom diktaturets briller

Valg 2017:

Det norske valget sett gjennom diktaturets briller

- Det er viktig å ha eit kritisk blikk utanfrå på det demokratiet me tar for gitt her heime, seier Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen. Han har invitert 26 internasjonale observatørar til Stortingsvalget.

Les mer om Det norske valget sett gjennom diktaturets briller
Norge

Norge

Helsingforskomiteen har overvåket og rapportert om menneskerettighetssituasjonen i Norge siden stiftelsen i 1977. Komiteen har arbeidet med mange temaområder som for eksempel rasisme og diskriminering, rettsikkerhet og fengselsforhold. De senere årene har flyktning- og asylpolitikken i Norge vært sentralt for arbeidet, sammen med minoritetsspørsmål. Vi har gjennomført menneskerettighetsundervisning i Norge. En viktig del av vårt arbeid i Norge er å fremme menneskerettighetsperspektivet for norske beslutningstakere og norsk publikum, både i vår utenrikspolitikk og i våre hjemlige forhold.

2017 Oslo Freedom Forum opened!

Norway:

2017 Oslo Freedom Forum opened!

The Norwegian Helsinki Committee is a partner of the Oslo Freedom Forum (OFF) which is now underway in Oslo. OFF is a thriving global community of people who share the common vision of making the world a more peaceful, prosperous, and free place. The ninth annual forum will unite dissidents, activists, artists, journalists, and changemakers in Oslo on May 22-24, 2017.

Les mer om 2017 Oslo Freedom Forum opened!
Regjeringen må ta opp menneskerettigheter i Kina

Norge:

Regjeringen må ta opp menneskerettigheter i Kina

Det er positivt at Norge og Kina gjenoppretter normale politiske relasjoner, sier Helsingforskomiteen i et brev til statsminister Erna Solberg. Brevet er sendt i et samarbeid med Den norske advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Amnesty International i Norge, Norsk PEN og Den norske Tibetkomité. Men de gjenopprettede relasjonene kan ikke bygge på at Norge unnlater å ta opp de omfattende bruddene på menneskerettighetene i landet. Den moderne menneskerettighetstanken bygger på at disse rettighetene er grunnverdiene for det internasjonale samfunnet og skal beskyttes og fremmes gjennom at landene holder hverandre ansvarlige. En god dialog mellom statene er forutsetning for at dette skal fungere.

Les mer om Regjeringen må ta opp menneskerettigheter i Kina
Terskelen for å frata statsborgerskap bør være høyere

Norge:

Terskelen for å frata statsborgerskap bør være høyere

Den siste tiden har det vært intens debatt om tilbakekall av statsborgerskap. Grunnen til at debatten har oppstått er at Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å granske flere saker. Noen av beslutningene til UDI/UNE har skapt sterke reaksjoner. Det er fremmet forslag om at tilbakekall bare kan skje ved dom, at det må innføres foreldelsesfrist og at barn ikke skal miste statsborgerskapet på grunn av foreldres lovbrudd. Stortinget vurderer lovendringene.

Les mer om Terskelen for å frata statsborgerskap bør være høyere
Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

NGO-Forum for human rights:

Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights

The Norwegian NGO forum issued a Submission for the Day of General Discussion on a draft General Comment on State Obligation under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The paper draws the attention to the increasing trend by States Parties of the Covenant in giving priority to private sector development and investments as part of international development cooperation. This trend must be accompanied by increased efforts by states of ensuring that human rights principles are respected fully by private sector actors taking part in international development cooperation.

Les mer om Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker

Norge:

Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker

Den norske Helsingforskomité har sammen med NOAS, Jussbuss og Antirasistisk senter sendt brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget med støtte til et forslag om at statsborgerskap bare bør kunne tilbakekalles ved dom. En viktig grunn til at vi har fått en debatt om å endre dagens praksis, hvor det er UDI/UNE som tar beslutningen, er at det er blitt kjent gjennom media at velintegrerte personer med sterk tilknytning til Norge over mange år blir fratatt sitt statsborgerskap fordi UDI/UNE mener at de har gitt feil informasjon. Organisasjonene støtter lovfesting av kravet til forholdsmessighet i vurderingen av tilbakekall. Kravet bør konkretiseres ved at det innføres en foreldelsesfrist. For å sikre en rettssikker prosess, er det domstolene som bør vurdere forholdsmessigheten.

Les mer om Behov for å styrke rettssikkerheten i statsborgerskapssaker
Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom

Norge:

Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom

- Den norske Helsingforskomité støtter forslaget om å endre statsborgerloven § 26 slik at tilbakekallelser av statsborgerskap bare kan skje ved dom*. Regjeringen bør avvente saksbehandling av tilbakekallelser til regelverket er endret. Dette sa Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i sitt innlegg på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 9. februar 2017.

Les mer om Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skje ved dom
Human Rights School for youth by the Russian-Norwegian border

Human rights education:

Human Rights School for youth by the Russian-Norwegian border

The Norwegian Helsinki Committee organised 13-17 November 2016 a Human Rights School for 27 high school students from Murmansk and Kirkenes.

Les mer om Human Rights School for youth by the Russian-Norwegian border
Fritt Ord bør ikke resirkulere usannheter

Magnitskij-saken:

Fritt Ord bør ikke resirkulere usannheter

Den norske Helsingforskomité reagerer sterkt på at Fritt Ord og Kunst i offentlige rom (KORO) på konferansen Public Calling på Nationaltheatret 1. og 2. november lar Torstein Grude fra Piraya Film, produsenten for Andrei Nekrasovs Film The Magnitsky Act: Behind the Scenes, uimotsagt få komme med uriktige påstander om Helsingforskomitéen. Han fremsetter svært kontroversielle, og etter Helsingforskomitéens mening, feilaktige påstander om den kjente russiske varsleren Sergei Magnitskij, som døde i et russisk fengsel som følge av manglende legehjelp og tortur i november 2009.

Les mer om Fritt Ord bør ikke resirkulere usannheter
Human Rights Human Wrongs 2016 Kick-Off

Film festival:

Human Rights Human Wrongs 2016 Kick-Off

As a partner of the Human Rights Human Wrongs documentary film festival, we invite you to the kick-off of this years' festival. Join us on Tuesday February 16th at Cinemateket as we kick-start the 2016 edition of the Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival with a series of exciting events.

Les mer om Human Rights Human Wrongs 2016 Kick-Off
Ny norsk praksis hindrer retten til å søke asyl

Asylrett i Norge:

Ny norsk praksis hindrer retten til å søke asyl

Den norske Helsingforskomité har sammen med Amnesty International Norway og NOAS skrevet et brev til UNHCRs representant for Nord-Europa, Pia Prytz Phiri, der vi argumenterer for at lovendringene som ble innført i utlendingsloven i november er i strid med retten til å søke asyl. Dette betyr at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser, og kan i sin ytterste konsekvens innebære at asylsøkere med beskyttelsebehov kan bli sendt tilbake til forfølgelse, tortur og i verste fall død. Brevet ble i går også sendt til innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug, samt til alle partilederne på Stortinget.

Les mer om Ny norsk praksis hindrer retten til å søke asyl
NHC svarer UNE i Aftenposten

Norge:

NHC svarer UNE i Aftenposten

I dagens Aftenposten svarer Helsingforskomiteen på UNEs artikkel i Aftenposten 23. desember, der UNE skriver at vi gjør påstander til fakta. Den norske Helsingforskomité mener det er nedslående at UNE ikke vil undersøke saker der Norge kan ha brutt sentrale menneskerettslige forpliktelser.

Les mer om NHC svarer UNE i Aftenposten
Listhaug må be UNE om redegjørelse

Norge:

Listhaug må be UNE om redegjørelse

I en kronikk publisert i Aftenposten 17.12 oppfordrer Den norske Helsingforskomité statsråd Sylvi Listhaug til å be om en redegjørelse fra UNE i forbindelse med at to russiske statsborgere som søkte asyl i Norge ble torturert og drept etter retur til hjemlandet i 2012 og 2013.

Les mer om Listhaug må be UNE om redegjørelse
Tsjetsjenske asylsøkere torturert og drept etter retur

Norge:

Tsjetsjenske asylsøkere torturert og drept etter retur

I denne ukens Ny Tid avsløres det at to tsjetsjenske asylsøkere, Apti Nazujev og Umar Bilemkhanov, ble torturert og drept i Tsjetsjenia etter å ha fått avslag på sine søknader om politisk asyl i Norge. Den norske Helsingforskomité og russiske Memorial advarte norske myndigheter sterkt mot å sende de to tilbake til Tsjetsjenia eller Russland.

Les mer om Tsjetsjenske asylsøkere torturert og drept etter retur
Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid

Norge:

Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid

Helsingforskomitéen har sammen med andre organisasjoner i NGO-Forum for menneskerettigheter sendt brev til statsmininister Erna Solberg med kritikk av Regjeringens forslag om å kutte i støtten til menneskerettighetsarbeid i budsjettet for 2016.

Les mer om Regjeringen må ikke redusere støtten til menneskerettighetsarbeid
Viktig med spesialutsending for minoriteter

Norge:

Viktig med spesialutsending for minoriteter

Den norske Helsingforskomité ber i et brev sammen med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Stefanusalliansen Utenriksminister Børge Brende sørge for at ordningen med en spesialutsending for minoriteter blir opprettholdt.

Les mer om Viktig med spesialutsending for minoriteter
Advarer mot hastetiltak

Norge:

Advarer mot hastetiltak

Den norske Helsingforskomité, NOAS og en rekke andre organisasjoner sendte i går et brev til alle partier på Stortinget der det advares mot hastebehandling av innstrammingsforslag som innebærer en dramatisk svekkelse av asylsøkeres rettssikkerhet.

Les mer om Advarer mot hastetiltak
Art for the release of political prisoners in Azerbaijan

Drawing for freedom:

Art for the release of political prisoners in Azerbaijan

In September, the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and the National Art Academy of Fine Arts Oslo (KHIO) jointly kicked off an art project with focus on the political prisoners in Azerbaijan. More than 80 political prisoners are now behind bars in the country, many of which were arrested while Azerbaijan was chairing the Council of Europe.

Les mer om Art for the release of political prisoners in Azerbaijan
NHC oppfordrer til åpen høring

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

NHC oppfordrer til åpen høring

Den norske Helsingforskomité har i samarbeid med Amnesty International Norge skrevet et brev til Stortingets presidentskap der vi foreslår at det arrangeres en åpen høring i forbindelse med ansettelsen av en ny direktør ved nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Les mer om NHC oppfordrer til åpen høring
Helsingforserklæringen kan skape endring

Anna Politkovskaja seminar:

Helsingforserklæringen kan skape endring

-President Putins behandling av sivilsamfunnet i Russland gjør at staten mister sin legitimitet. Dette kan føre til omveltninger i Russland, omveltninger som bare president Putin selv vil være ansvarlig for, sa Svetlana Gannusjkina på forrige ukes godt besøkte Anna Politkovskaja seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer om Helsingforserklæringen kan skape endring
Seminar i Anna Politkovskaja sitt minne

Seminar:

Seminar i Anna Politkovskaja sitt minne

Onsdag 7. oktober arrangerer Den norske Helsingforskomité det åpne seminaret "40 år for fred, tryggleik og menneskerettar: Helsingforserklæringa framleis høyaktuell", på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret er vårt årlege Anna Politkovskaja seminar, og finn i år stad på dagen ni år etter at ho blei drepen utanfor sin eigen leiligheit i Moskva.

Les mer om Seminar i Anna Politkovskaja sitt minne
Norway and other democratic countries should establish global Magnitsky mechanisms

Policy Paper 2/2015:

Norway and other democratic countries should establish global Magnitsky mechanisms

A new policy paper from the Norwegian Helsinki Committee presented today argues that Norway and other democratic countries should establish mechanisms to freeze the assets of persons who commit gross violations of human rights with impunity and prohibit their entry into the country – the victims of these violations being human rights defenders or whistle-blowers.

Les mer om Norway and other democratic countries should establish global Magnitsky mechanisms
Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Norge:

Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Den norske Helsingforskomité støtter en uttalelse om at Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om Bør akseptere klageadgang for funksjonshemmedes menneskerettigheter
Norge må gi Europas politiske fanger reell støtte

Årsmøte:

Norge må gi Europas politiske fanger reell støtte

Den norske Helsingforskomité gjennomførte 29. april sitt årsmøte med våre styre- og rådsmedlemmer på Litteraturhuset i Oslo. Møtet ble ledet av rådspresident i Den norske Helsingforskomité Kristin Clemet. Generalsekretær Bjørn Engesland la fram året 2014s svært omfattende aktiviteter. Årsmøtet ber i en uttalelse den norske regjeringen om å gi reell støtte til det stadig økende antallet politiske fanger i OSSE-området.

Les mer om Norge må gi Europas politiske fanger reell støtte
Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme

Policy Paper 1/2015:

Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme

Den norske Helsingforskomité presenterer i dag et Policy Paper som argumenterer for at Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme.

Les mer om Norge bør etablere en global Magnitskij-mekanisme
Hedres for kritisk journalistikk under Ukraina-krisen

Fritt ords pressepris for Øst-Europa:

Hedres for kritisk journalistikk under Ukraina-krisen

Stiftelsen Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepriser til Russland og Øst-Europa for 2015 går til seks modige journalister og medier fra Russland, Ukraina og Georgia som ikke lar seg skremme av sensur og represalier. To av årets prisvinnere er nominert av Den norske Helsingforskomité.

Les mer om Hedres for kritisk journalistikk under Ukraina-krisen
Targeted sanctions part of the solution

HRHW film festival:

Targeted sanctions part of the solution

- Western democracies should impose targeted sanctions against the Azerbaijani elite. Statements of concerns from European leaders are only benefitting the Aliyev regime said Vugar Gojayev, human rights defender in exile and NHC project coordinator in the discussion after the screening of Amazing Azerbaijan at the Human Rights Human Wrongs film festival on Saturday.

Les mer om Targeted sanctions part of the solution
Tiggerforbud er ingen løsning

Seminar:

Tiggerforbud er ingen løsning

Det var det tydelige svaret fra rumenske romaktivister som tirsdag 27. januar var deltakere på seminaret "Behov for en ny norsk rompolitikk" i regi av Den norske Helsingforskomité.

Les mer om Tiggerforbud er ingen løsning
Les Etats démocratiques ont besoin d’un nouveau Wallenberg

Les Etats démocratiques ont besoin d’un nouveau Wallenberg

Sous couvert de la guerre en Ukraine, la Russie et ses Etats voisins attaquent les défenseurs des droits de l’Homme et les médias. Les Etats démocratiques doivent oeuvrer pour protéger les défenseurs en danger.

Les mer om Les Etats démocratiques ont besoin d’un nouveau Wallenberg
Nordic Forum for Security Policy 2014

Nordic Forum for Security Policy 2014

The Arctic and Barents Regions: Cooperation, Human Rights, and Security Challenges. The Norwegian Helsinki Committee is co-organizing the Nordic Forum for Security Policy 2014 together with the Finnish Committee for European Security (STETE), the Swedish OSCE-network (OSSE-nätverket and the University of Tromsø. The Forum wil take place in Tromsø, at the University of Tromsø from 12-14 November. You can register as a participant below.

Les mer om Nordic Forum for Security Policy 2014
Menneskerettighetene må stå sentralt i regjeringens arbeid

Norge:

Menneskerettighetene må stå sentralt i regjeringens arbeid

Den norske Helsingforskomité har skrevet brev til Statsminister Erna Solberg der vi peker på noen menneskerettslige utfordringer som vi ber regjeringen prioritere. - Det er behov for et sterkt politisk fokus på gjennomføringen og overvåkingen av internasjonale menneskerettigheter; både i utenrikspolitikken og i Norge, sier generalsekretær Bjørn Engesland.
Les brevet i sin helhet under.
Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/SMK

Les mer om Menneskerettighetene må stå sentralt i regjeringens arbeid
Stå opp for et fritt Russland!

Markering 7. oktober:

Stå opp for et fritt Russland!

Tirsdag 7. oktober er en symboltung dag i Russland. Det er åtte år siden den kritiske gravejournalisten Anna Politkovskaya ble drept og det er også bursdagen til president Vladimir Putin. I den forbindelse kommer Amnesty, LLH og Helsingforskomiteen til å holde en solidaritetsmarkering foran Stortinget kl 12-13, og foran den russiske ambassaden 13.30-14. Du er velkommen!

Les mer om Stå opp for et fritt Russland!
Knausgårds avsporing

Debatten om Ibsenprisen:

Knausgårds avsporing

Karl Ove Knausgårds siste innlegg i debatten om Ibsenprisen og Peter Handke er basert på en besynderlig problemstilling, skriver generalsekretær Bjørn Engesland og seniorrådgiver Aage Borchgrevink i et leserinnlegg i VG.

Les mer om Knausgårds avsporing
Fullsatt debattmøte om Ibsenprisen

Ibsenprisen 2014:

Fullsatt debattmøte om Ibsenprisen

Gårsdagens fullsatte debattmøte på Litteraturhuset i regi av Norsk PEN og Den norske Helsingforskomité viste et sterk engasjement rundt tildelingen av Ibsenprisen 2014 til Peter Handke. Innleggene og paneldebatten kan ses i sin helhet under.

Les mer om Fullsatt debattmøte om Ibsenprisen
Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene

2. juli 2014. Amnesty Norge har med støtte fra Den norske Helsingforskomité og en rekke andre organisasjoner i Norge sendt et brev til statssekretær Bård Glad Pedersen der vi ber om at også de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene vektlegges gjennom Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken.

Les mer om Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene
Hvordan er livet under de østeuropeiske antihomolovene?

Europride 2014:

Hvordan er livet under de østeuropeiske antihomolovene?

Under to åpne seminarer under Europride 2014 inviterer LLH, Amnesty og Helsingforskomiteen 22. Juni ti av Øst-Europas mest fremtredende lhbt-aktivister til å fortelle om livet under antihomolovene – og om hvordan lhbt-personer blir trukket inn i en ny kald krig mellom Øst og Vest.

Les mer om Hvordan er livet under de østeuropeiske antihomolovene?
Betydelig styrking av Grunnlovens menneskerettighetsvern

Norge:

Betydelig styrking av Grunnlovens menneskerettighetsvern

Det norske Stortinget vedtok 13. mai 2014 et eget kapittel om menneskerettigheter i Norges grunnlov. – Dette er et langt skritt i riktig retning, sier Bjørn Engesland, generalsekretær. Vi setter særlig pris på at kapitlet starter med å forplikte statens myndigheter til å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter» (§ 92). Styrkingen av barnets rettigheter er også meget positivt (§ 104).

Les mer om Betydelig styrking av Grunnlovens menneskerettighetsvern
Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet

FNs menneskerettighetsråd:

Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet

28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Sist gang i 2009 fikk Norge flere kritiske merknader, og denne gangen er det Utenriksminister Børge Brende som eksamineres om menneskerettighetene i Norge. I samarbeid med FN-sambandet har vi liveoverføring fra Geneve og panel med kommentarer i FN-sambandets lokaler i Storgata 33. klokken 8:30. Photo: Jean-Marc Ferré, UN.

Les mer om Norge under lupen i Menneskerettighetsrådet
Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge?

Norge:

Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge?

Det må regjeringen svare for i FN i mai 2014. I likhet med alle andre stater i verden vil Norge bli gjenstand for en Universell Periodisk Undersøkelse (UPR) i FNs Menneskerettighetsråd. Det er fire år siden Norges den første gangen. Selve undersøkelsen tar en halv dag hvor alle verdens stater kan stille spørsmål eller kritisere Norge. – Forberedelsene er allerede godt i gang, og etter mai 2014 vil arbeidet med å følge opp anbefalingene om bedret praksis starte. Frivillige organisasjoner har en viktig rolle å spille hele veien, sier Ole B Lilleås i Den norske Helsingforskomité.

Les mer om Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge?
Anmeldelse av russiske tjenestemenn for tortur og drap av Sergei Magnitsky

Magnitskysaken:

Anmeldelse av russiske tjenestemenn for tortur og drap av Sergei Magnitsky

I en anmeldelse som Den norske Helsingforekomité leverer idag til Siri Frigaard, lederen av Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, navngis russiske tjenestemenn mistenkt for tortur og drap av advokaten og varsleren Sergei Magnitsky: Oleg Silchenko, Dmitry Markov og Oleg Kuznetsov. Silchenko var ansvarlig tjenestemann ved det russiske innenriksdepartementet for arrestasjonen og varetektsfengslingen av Magnitsky. De to siste var overordnete tjenestemenn ved Matrosskaya Tishina varetektsfengsel der Magnitsky døde som følge av mishandling med gummikøller.

Les mer om Anmeldelse av russiske tjenestemenn for tortur og drap av Sergei Magnitsky
Innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter

Norsk utenrikspolitikk:

Innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter

Utenriksdepartementet har igangsatt et arbeid med en Stortingsmelding om norsk menneskerettighetspolitikk og invitert til innspill og forslag fra sivilsamfunnet. Den norske Helsingforskomité setter pris på at en slik melding skal lages og har nå gitt våre innspill til Utenriksdepartementet.

Les mer om Innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter
Høyre bør støtte forslag om menneskerettighetene i Grunnloven

Norge:

Høyre bør støtte forslag om menneskerettighetene i Grunnloven

Sammen men Amnesty International Norge har Den norske Helsingforskomité skrevet et brev til Statsminister og partileder i Høyre Erna Solberg der vi argumenterer for at Høyre bør støtte et forslag om å vedta et nytt kapittel i den norske Grunnloven som inneholder både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Les hele brevet under.

Les mer om Høyre bør støtte forslag om menneskerettighetene i Grunnloven
FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomité kritiske til Norge

FNs torturkomite kommer med en rekke kritikkpunkter og anbefalinger til norske myndigheter etter å ha gjennomgått Norges rapport.

Les mer om FNs torturkomité kritiske til Norge
Vellykket bursdagsfeiring

Russland:

Vellykket bursdagsfeiring

Amnesty Norge, LLH og Helsingforskomiteen markerte i går Putins fødselsdag med kake og spesielt inviterte gjester på Egertorget

Les mer om Vellykket bursdagsfeiring
Norge må svare for seg i FNs torturkomité

Norge må svare for seg i FNs torturkomité

(Genève og Oslo, 30.10.2012) Langvarig opphold i politiarrest, isolasjon i fengsler, behandling og diagnostisering av torturskader, utlendingsinternatet på Trandum, vold mot kvinner og tvang i psykiatrien er sentrale utfordringer for Norge for fullt ut å oppfylle forpliktelsene etter torturkonvensjonen, sa Helsingforskomiteens Ole B. Lilleås til FNs torturkomité i dag.

Les mer om Norge må svare for seg i FNs torturkomité
Menneskerettighetene inn i grunnloven

Norge:

Menneskerettighetene inn i grunnloven

I dag spiller Den norske Helsingforskomité sine synspunkter på menneskerettighetsutvalgets innstilling til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. - Stortinget har en historisk sjanse til å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk lovgivning. I forrige periode ble det fremmet forslag om et eget kapittel med de sentrale menneskerettighetene i Grunnloven. Nå må det sittende Stortinget kjenne sin besøkelsestid og vedta denne viktige reformen, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Les vårt innspill og se møtet live ved å klikke på linken under.

Les mer om Menneskerettighetene inn i grunnloven
Rettferdig valg med forbedringspotensial

Stortingsvalget 2013:

Rettferdig valg med forbedringspotensial

34 observatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen har gjennomført valgobservasjon av årets Stortingsvalg. Valgobservatørene har blitt tatt svært godt i mot over hele landet, og har observert et valg der velgerne har stor grad av tillit til valgprosessen. Valget har vært gjennomført på en svært profesjonell måte. Allikevel, det er forbedringspotensial også her.

Les mer om Rettferdig valg med forbedringspotensial
Støttemarkering for Ukraina

Norge:

Støttemarkering for Ukraina

Den norske Helsingforskomité var med å arrangere gårsdagens støttemarkering for Ukraina foran Stortinget.

Les mer om Støttemarkering for Ukraina
Stoltenberg må prioritere menneskerettigheter

Barentssamarbeidet 20 år:

Stoltenberg må prioritere menneskerettigheter

Mandag 3. juni kommer den russiske statsministeren Dmitry Medvedev til Kirkenes for å bli med på feiringen av 20-årsjubileeet for Barentsssamarbeidet, som omfatter Finland, Norge, Russland og Sverige. Statsminister Jens Stoltenberg skal etter planen ha et separat møte med sin russiske kollega Dmitry Medvedev den 4. juni. – Gitt den forverringen i Russland vi nå er vitne til når det gjelder myndighetenes behandling av menneskerettighetsorganisasjoner og andre deler av det sivile samfunnet, må Stoltenberg prioritere menneskerettighetsspørsmål i samtalene med Medvedev, sier generalsektretær Bjørn Engesland. Utviklingen i Russland er stikk i strid med Barentserklæringen.

Les mer om Stoltenberg må prioritere menneskerettigheter
Russland i FNs menneskerettighetsråd

FN:

Russland i FNs menneskerettighetsråd

I forbindelse med oppfølgingen av United Periodic Review (UPR) av Russland i FNs menneskerettighetsråd 29. april har Amnesty og Helsingforskomiteen skrevet et brev til Utenriksdepartementet der vi oppfordrer norske myndigheter til å fremme særlig to anbefalinger som gjelder menneskerettighetsforkjempere. Les hele brevet under.

Les mer om Russland i FNs menneskerettighetsråd
Ratifiser valgfri torturprotokoll

Høringsinnspill:

Ratifiser valgfri torturprotokoll

Norge bør ratifisere den valgfrie protokollen til FNs torturkonvensjon og opprette et nasjonalt tilsynsorgan for tortur i Norge, skriver Helsingforskomiteen sammen med Amnesty International i et høringssvar.
-Tilsynet bør utføres av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter som etableres som en sterk og uavhengig kommisjon for menneskerettigheter, slik Helsingforskomiteen tidligere har gått inn for, sier Generalsekretær Bjørn Engesland.

Les mer om Ratifiser valgfri torturprotokoll
Behov for mer åpenhet og deltakelse  for frivillige organisasjoner

Menneskerettigheter i Norge:

Behov for mer åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner

På vegne av en rekke representanter for norsk sivilsamfunn, alle medlemmer i NGO-forum for menneskerettigheter, har Den norske Helsingforskomité oversendt et brev til Statsminister Jens Stoltenberg, hvor organisasjoene tar opp en bekymringsverdig utvikling når det gjelder åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner i spørsmål som har med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser å gjøre.

Oppdatering 2. september 2012: Svar på brevet fra utenriksminister Jonas Gahr Støre kan leses nedenfor.

Les mer om Behov for mer åpenhet og deltakelse for frivillige organisasjoner
Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

Behov for regularisering av oppholdet til papirløse

(18/10-2010) En rekke organisasjoner lanserte 31. august en bred kampanje for å sette fokus på såkalte papirløses livssituasjon i en aksjon kalt "Ingen mennesker er ulovlige".

Les mer om Behov for regularisering av oppholdet til papirløse
NHC gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon

NHC gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon

I et brev til Utenriksminister Jonas Gahr Støre, uttrykker Helsingforskomiteen sammen men en rekke norske organisasjoner bekymring for prosessen rundt reetableringen av Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Les mer om NHC gjentar kravet om menneskerettighetskommisjon
Oslo Freedom Forum 2012

Successfully concluded:

Oslo Freedom Forum 2012

As a Norwegian partner, the Norwegian Helsinki Committee is pleased with the implementation of the Oslo Freedom Forum 2012, which took place 7 - 9 May. The 2012 Forum has been the best so far, and the NHC is proud to be associated with both the conference and with its participants.

Les mer om Oslo Freedom Forum 2012
Menneskerettigheter i Grunnloven

Helsingforskomiteen og Amnesty International Norge svarer på spørsmål:

Menneskerettigheter i Grunnloven

Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått en begrenset revisjon av Grunnloven for å styrke menneskerettighetenes stilling. Hvis Stortinget følger opp forslaget vil Grunnloven få et eget kapittel med sentrale menneskerettigheter. Dette kan skje allerede i 2014, ved 200-årsjubileet for Grunnloven.

Helsingforskomiteen og Amnesty International Norge er positiv til utvalgets forslag, men mener at “retten til å søke asyl” burde vært inkludert. Det burde heller ikke være mulig å fravike religionsfriheten i krigs- eller krisesituasjoner.

Les mer om Menneskerettigheter i Grunnloven
Menneskerettighetene må inn i Grunnloven

Årsmøteuttalelse:

Menneskerettighetene må inn i Grunnloven

Den norske Helsingforskomité avholdt sitt årsmøte for styre og rådsmedlemmer den 26. april. Årsmøtet ga i årets uttalelse bred støtte til det aktuelle forslaget om å innlemme menneskerettighetene i Grunnloven.

Les mer om Menneskerettighetene må inn i Grunnloven
Ber Norge om å signere tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen

Ber Norge om å signere tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen

Helsingforskomiteen og 26 andre organisasjoner ber regjeringen om å signere og ratifisere FNs klageordning for barns rettigheter. Seremonien er om knappe tre uker. - Norge kan gå foran og gi et viktig internasjonalt signal for å fremme barns rettigheter internasjonalt ved å signere og ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. På denne måten kan vi bidra til at også de mest utsatte barna i land med svake rettssystemer og svakt rettsvern kan få bedre beskyttelse, sier seniorrådgiver Ole Benny Lilleås. Foto: Redd Barna/Nevruz Aksu

Les mer om Ber Norge om å signere tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen
Det flerkulturelle samfunn er en styrke

Konferanse:

Det flerkulturelle samfunn er en styrke

- Den Europeiske virkeligheten er en flerkulturell virkelighet. Det må alle i Europa forstå og akseptere. Europa er avhengige av 40-50 millioner flere innvandrere for å opprettholde vår levestandard. Denne realiteten står i skarp kontrast til en virkelighetsoppfatning som er i ferd med å spre seg særlig blant høyreradikale i Europa, nemlig den at vi står overfor en trussel fra masseinnvandring. Denne myten må avlives og arbeidet med å få alle til å forstå at vi lever i en flerkulturell virkelighet i Europa må forsterkes, sa Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland på konferansen Å leve sammen i ulikhet som Den norske Helsingforskomité arrangerte sammen med NOAS og Amnesty på Litteraturhuset mandag. På konferansen var norske og internasjonale eksperter invitert for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i det flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.

Les mer om Det flerkulturelle samfunn er en styrke
FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge

FNs Menneskerettighetskomité har nettopp gått gjennom Norges oppfyllelse av de sivile og politiske menneskerettighetene. På en rekke punkter kommer komiteen med kritikk av Norge, og utrykker bekymring over at Norge ikke gjør mer for å ivareta sine forpliktelser. Den norske Helsingforskomité, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Juss-Buss fulgte høringen og kom med mange innspill til komiteen underveis i prosessen.

Les mer om FNs menneskerettighetskomité kritisk til Norge
Høring av Norge i ICCPR

Høring av Norge i ICCPR

FNs Menneskerettighetskomité skal ta opp sivile og politiske rettigheter i Norge 24. og 25. oktober og vil deretter komme med anbefalinger til hvordan forpliktelsene etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bedre kan oppfylles. Helsingforskomiteens Ole Benny Lilleås er sammen med andre norske frivillige organisasjoner tilstede under høringen i Genève. Du kan se høringen live ved å klikke på linken under.

Les mer om Høring av Norge i ICCPR
The Norwegian Helsinki Committee expresses condolences

The Norwegian Helsinki Committee expresses condolences

- We wish to express our deepest condolences with all those who have been affected by the tragic and despicable actions at Utøya and in Oslo, Secretary General Bjørn Engesland says. The attacks targeted the best we have: our youth, our openness, our democracy.

Les mer om The Norwegian Helsinki Committee expresses condolences
Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Konferanse:

Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?

Litteraturhuset, Wergelandsalen, 24. oktober klokken 12.00-16.00.

Mandag 24. oktober - FN-dagen - inviterer papirløskampanjen til en halvdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo. Fokuset er argumentene for å gi opphold til papirløse – og argumentene for ikke å gjøre det.

Storbritannia har nettopp føyd seg til den lange listen av land som har gitt opphold til større grupper av lengeværende papirløse, mens Polen har vedtatt en bred regularisering for papirløse i 2012. Med sin harde linje overfor papirløse forblir Norge et unntaksland. Vi har invitert flere innledere til å fortelle hvorfor Norge bør finne en løsning for de papirløse – og hvorfor ikke.

Arrangementet er gratis. Ingen påmelding.

Velkommen!

Les mer om Hvorfor [ikke] gi opphold til papirløse?
Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomité har i et felles brev bedt norske myndigheter om å etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter som er i samsvar med FN-standarder.

Les mer om Norske myndigheter må etablere en sterk nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan nå

Aserbajdsjan:

Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan nå

I et brev til H.K.H Kronprins Haakon ber Den norske Helsingforskomité om at H.K.H. Kronprinsen velger ikke å delta som planlagt ved åpningen av den årlige olje- og gassmessen International Caspian Oil & Gas Exhibition & Conference 6.-7.juni 2011 i Baku, Aserbajdsjan, da deltakelsen vil kunne gi signaler som kan misbrukes av ett av Europas siste og mest autoritære regimer. Raftostiftelsen og Human Rights House Foundation slutter seg til anmodningen til Kronprinsen.

Les mer om Kronprins Haakon bør ikke reise til Aserbajdsjan nå
NHC partners with Oslo Freedom Forum

NHC partners with Oslo Freedom Forum

Norwegian Helsinki Committee is one of the partners of the Oslo Freedom Forum 2011 currently taking place here in Oslo.

Les mer om NHC partners with Oslo Freedom Forum
Spørsmål om oppreisning for romanifolk/tatere i Stortinget

Norge:

Spørsmål om oppreisning for romanifolk/tatere i Stortinget

Onsdag 13. april 2011 reiste stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) spørsmål til justisminister Knut Storberget om hvilke tiltak norske myndigheter har satt i verk for å sikre at romanifolk/tatere som har lidd overlast på norske barnehjem faktisk har fått oppreisning. - Helsingforskomiteen mener dette er et viktig spørsmål for den norske politikken i forhold til romanifolket/taterne. Et hovedproblem er at mange av taterne som havnet på barnehjem mangler dokumentasjon, fordi norske institusjoner har makulert papirer eller fordi plasseringen ikke var hjemlet i lovlige vedtak, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal.

Les mer om Spørsmål om oppreisning for romanifolk/tatere i Stortinget
Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen

Annette Thommessens minnepris 2011 tildeles papirløse-kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige”, ved initiativtakerne Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter og Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF.

Les mer om Vi gratulerer med pris til papirløskampanjen ved Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen
Åpent brev til Utlendingsnemnda

Uakseptabel behandling av torturoffer:

Åpent brev til Utlendingsnemnda

Flere norske organisasjoner har reagert kraftig på at Utlendingsnemnda avviser opplysninger om at en tvangsreturnert syrisk kurder ble torturert ved retur. Organisasjonene, blant dem Den norske Helsingforskomité, har nå skrevet et åpent brev til Utlendingsnemnda.

Les mer om Åpent brev til Utlendingsnemnda