Russland og menneskerettighetsforkjempere | Den norske Helsingforskomité

Russland i FNs menneskerettighetsråd

Russland i FNs menneskerettighetsråd

I forbindelse med oppfølgingen av United Periodic Review (UPR) av Russland i FNs menneskerettighetsråd 29. april har Amnesty og Helsingforskomiteen skrevet et brev til Utenriksdepartementet der vi oppfordrer norske myndigheter til å fremme særlig to anbefalinger som gjelder menneskerettighetsforkjempere. Les hele brevet under.

Til:

Avdelingsdirektør Halvor Sætre
Seksjon for menneskerettigheter og demokrati
Utenriksdepartementet

Oslo, 4. april 2013

 

Russland og menneskerettighetsforkjempere – UPR oppfølging

I forbindelse med UPR-oppfølgingen av Russland i FNs menneskerettighetsråd 29. april oppfordrer vi norske myndigheter til å fremme følgende to anbefalinger som gjelder menneskerettighetsforkjempere:

  • To investigate promptly, effectively and impartially all reports of attacks or threats against human rights defenders, journalists and civil society activists, and to identify those suspected of criminal responsibility and bring them to justice;
  • To remove legislative and other regulations which limit the legitimate exercise of the rights to freedom of expression and assembly, and to refrain from arbitrarily restricting these freedoms. 

Ved UPR av Russland i 2009 så kom Norge med følgende anbefaling til Russland:  

  • “[to] effectively investigate and prosecute crimes and violations against HRDs and journalists, and punish those responsible. Complaints of harassment of HRDs must receive a prompt response and adequate measures for their safety should be taken.” 

Russland aksepterte denne anbefalingen, og det vil derfor være viktig at Norge følger opp dette og kommer med de to ovenfor nevnte anbefalingene.

Menneskerettighetsforkjempere og journalister utsettes fortsatt for trakassering og trusler, og ofte også for vold, uten at overgriperne straffeforfølges. Advokater i Nord-Kaukasus som representerer ofre for menneskerettighetsbrudd utsettes selv regelmessig for trakasseringer, press, og vold fra politiets side.

Vi er særlig bekymret over at loven om «bekjempelse av ekstremistaktiviteter» ikke er blitt vurdert og endret. I 2012 ble det innført en rekke nye lover som regulerer NGOers aktiviteter, og som legger ytterligere begrensninger på sivilsamfunnets aktiviteter. Flere av disse bestemmelsene strider imot Russlands forpliktelser til å respektere ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfrihet.

Det er nylig satt i gang omfattende inspeksjoner av NGOer som ytterligere vanskeliggjør deres virksomhet.

 

Vennlig hilsen

 

 

Amnesty International Norge                                                 Den norske Helsingforskomité

                                                                                               

Beate Ekeløve-Slydal                                                               Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Politisk rådgiver                                                                       Assisterende generalsekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc:             Harriet E. Berg, Minister Counsellor, FN-delegasjonen i Genève

            Marius Dirdal, Avdelingsdirektør, Seksjon for Russland, Euroasia og regionalt samarbeid