Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene | Den norske Helsingforskomité

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken og ØSK-rettighetene

2. juli 2014. Amnesty Norge har med støtte fra Den norske Helsingforskomité og en rekke andre organisasjoner i Norge sendt et brev til statssekretær Bård Glad Pedersen der vi ber om at også de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene vektlegges gjennom Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenrikspolitikken.

Våre organisasjoner er som kjent svært positive til at det nå utarbeides en egen stortingsmelding om menneskerettighetsfokuset i utenrikspolitikken, og den åpne og inkluderende prosessen som departementet har lagt opp til i dette arbeidet.

Våre organisasjoner er som kjent svært positive til at det nå utarbeides en egen stortingsmelding om menneskerettighetsfokuset i utenrikspolitikken, og den åpne og inkluderende prosessen som departementet har lagt opp til i dette arbeidet.

Vi er imidlertid opptatt av at stortingsmeldingen må være tydelig på at de sivile og politiske rettighetene og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene er udelelige, og at dette vektlegges gjennom hele meldingen.

Mange av rapportene til våre organisasjoner dokumenterer nettopp denne udeleligheten. Vi ser for eksempel hvordan menneskerettighetsforkjempere, minoriteter og urfolk trues, fengsles, tortureres og drepes når de bruker sin ytrings- og forsamlingsfrihet til å protestere mot hvordan jord og eiendom blir fratatt dem med tvang eller livsgrunnlaget ødelagt av forurensing, fordi sterke næringslivsinteresser får prioritet.

Vår sterke oppfordring er derfor at stortingsmeldingens perspektiv, prioriterte innsatsposter, anbefalinger og tiltak gjenspeiler rettighetenes udelelighet.

Brevet er sendt på vegne av følgende 13 organisasjoner: Amnesty International i Norge, Atlas-Alliansen, Den norske Burmakomité, Den norske Helsingforskomité, FIAN Norge, Health and Human Rights Info, Human-Etisk Forbund, Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Plan Norge, Redd Barna, Stefanus-alliansen, og Stiftelsen Korsvei.