Heller ikke Tadic vil omdefinere nasjonale interesser | Den norske Helsingforskomité

Heller ikke Tadic vil omdefinere nasjonale interesser

(05/02-2008) - Serbia har unngått et stort tilbakeskritt med andre runde av presidentvalget på søndag.

Det sier lederen av den serbiske Helsingforskomité, Sonja Biserko, etter at sittende president Boris Tadic vant en knapp seier over den ultranasjonalistiske utfordreren Tomislav Nikolic.

- Valgresultatet viser at de anti-moderne kreftene står sterkt i vårt samfunn, sier Biserko.

- Det radikale partis formelle politiske leder, Vojislav Seselj, sitter fengslet og tiltalt ved Det internasjonale kriminaltribunalet for det tidligere Jugoslavia for å ha ledet paramilitære grupper som har begått alvorlig forbrytelser i Kroatia og Bosnia. At hans nestleder Tomislav Nikolic kan få nær halvparten av alle stemmene i valg viser hvor kort Serbia har kommet i erkjennelsen av fortidens forbrytelser.

- Heldigvis viste det seg at Tadic på slutten av kampanjen kunne bruke frykten for 90-tallets ekstreme politikk for å vinne velgere. Ikke minst minoritetene sluttet massivt opp om Tadic, sier Sonja Biserko. Hun framhever hvor viktig det er at befolkningen må kjenne rekkevidden av ugjerningene som ble begått.

 

- President Tadic blir sittende. Hans parti sitter enn så lenge i koalisjonsregjeringen med statsminister Kostunicas parti, sier Ole B. Lilleås, rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen.

Det er partiene i denne regjeringen som internt skal bli enige om hvordan Serbia skal forholde seg til EU og til Kosovo-spørsmålet i tiden som kommer. Disse spørsmålene henger tett sammen fordi EU forventes å anerkjenne Kosovo som uavhengig stat og påta seg en rolle for å bygge den opp. Regjeringen er hardt prøvet fra før og knaker i sammenføyningene fordi Kostunica ikke ga politisk støtte til Tadic under valgkampen. Kanskje ryker koalisjonen, hvilket kan føre til et nytt parlamentsvalg, kommenterer Lilleås.

- Dessverre har heller ikke Tadic stått for en nyfortolkning av serbisk historie som tar innover seg sannheten om 90-årene og som omdefinerer Serbias interesser i for eksempel Kosovo, men vårt håp er at han kan beveges i denne retningen. Den eneste kandidaten som stod på en slik linje, gikk ut i første runde med litt under sju prosent oppslutning, sier Sonja Biserko i Helsingforskomiteen i Serbia.